ความสัมพันธ์ 3 ปัจจัยในการรับแสง (The Exposure Triangle)
The Exposure Triangle หมายถึงความสัมพันธ์ซึ่งส่งผลต่อปริมาณแสงที่กล้องถ่ายภาพได้รับ สามตัวแปรสำคัญนี้ได้แก่ขนาดของรูรับแสง (Aperture), ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) และ ความไวแสง (ISO) รูปภาพทุกรูปที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์มเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ทั้งสิ้น ดังนั้นการทำความเข้าใจเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ความไวแสง (ISO)

ค่าความไวแสง หรือ ISO หมายถึง ความอ่อนไหวต่อการสัมผัสแสงของเซ็นเซอร์รับภาพดิจิตอล ถ้ามีค่าความไวแสงมากเซ็นเซอร์จะถูกกระตุ้นให้รับแสงแล้วประมวลผลออกมาเป็นภาพได้เร็ว แต่ถ้าค่าความไวน้อยเซ็นเซอร์ก็จะใช้เวลามากกว่าปกติ

ความไวแสง (International Organization for Standardization)

ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อเรายืนอยู่กลางแจ้ง ปริมาณของแสงนั้นมีมากจึงต้องใช้ ISO น้อยๆ แต่ถ้าอยู่ในที่มืดมากก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเพิ่ม ISO

ไฟล์ภาพจะมีคุณภาพดีที่สุดเมื่อค่า ISO ต่ำสุด
(FujiFilm FinePix X-Pro1 + Carl Zeiss Touit Planar 32mm f/1.8)

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำไมไม่ใช้ค่า ISO สูงๆไว้ตลอดล่ะ? ..สิ่งหนึ่งที่ควรพึงระวังจากการกระตุ้นให้เซ็นเซอร์ทำงานมากกว่าปกติเนื่องจากการเพิ่มค่า ISO นั้นทำให้เซ็นเซอร์ประมวลผลได้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรจะเป็น นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า “คลื่นสัญญาณรบกวน” (Noise)

ผลจากการเพิ่ม ISO มากเกินไป พบว่าแทบนำภาพไปใช้อะไรไม่ได้เลย
(FujiFilm FinePix X-Pro1 + Carl Zeiss Touit Planar 32mm f/1.8)

อธิบายเพิ่มเติม : คลื่นสัญญาณรบกวนนั้นเกิดมาพร้อมๆกับยุคดิจิตอลที่เราต่างพึ่งพาอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้ได้รับผลลัพธ์จากอุปกรณ์ชิ้นนั้นแย่ลง สาเหตุแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆ ได้แก่สัญญาณรบกวนที่มนุษย์เป็นสาเหตุ และไม่ได้เป็นสาเหตุ เช่น ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ลดลงตามระยะทาง, เสียงของไมโครโฟนคุณภาพต่ำที่ถูกแทรกด้วยสัญญาณแปลกๆ

ถ้าเป็นกรณีภาพถ่ายจะมีเม็ดสีแปลกๆเกิดขึ้นในภาพ ทำให้ภาพขาดรายละเอียดนั่นเอง

รูรับแสง (Aperture)

รูรับแสง (Aperture) หมายถึง ขนาดของช่องที่แสงจะวิ่งผ่านจากเลนส์ไปยังเซ็นเซอร์ ควบคุมได้ด้วยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์ นอกจากนี้รูรับแสงยังใช้กำหนดระยะความคมชัดของโฟกัสได้ด้วยนะ มีผลต่อการละลายฉากหลังอีกด้วย

รูรับแสง – Aperture

ขนาดของรูรับแสงแปรผกผันตามตัวเลข หรือที่เรียกว่า F-Stop ถ้าตัวเลข F-Stop มีค่ามากรูรับแสงจะมีขนาดเล็กแสงผ่านเข้าได้น้อย แต่ถ้าตัวเลขมีค่าน้อยรูรับแสงจะมีขนาดใหญ่แสงผ่านเข้าได้มาก

เวลาที่เราพูดกันถึงเลนส์รุ่นนั้นรุ่นนี้มักจะพูดถึงความกว้างสูงสุดของรูรับแสงติดเอาไว้ด้วย เช่น เลนส์ Sigma 35mm f/1.2 DG DN (Art) ของ Sigma หมายความว่า เลนส์ตัวนี้มีทางยาวโฟกัส 35มม ค่ารูรับแสงกว้างสุดที่ทำได้คือ 1.2

เปิดรูรับแสงกว้างช่วยให้ละลายฉากหลังได้ดี
(FujiFilm FinePix X-Pro1 + Carl Zeiss Jena Pancolar 50mm f/1.8)

ภาพถ่ายภูมิทัศน์มักใช้รูรับแสงแคบๆเพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมด
(FujiFilm FinePix X-Pro1 + Samyang 12mm f/2.0 NCS CS)

ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)

ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) หมายถึง ระยะเวลาที่แสงวิ่งเข้าไปบรรจุสู่เซ็นเซอร์รับภาพดิจิตอลแล้วม่านชัตเตอร์ปิดตัวลงพอดี ในโหมดแมนนวลของกล้องดิจิตอลหรือโหมด Shutter Priority กล้องจะอนุญาตให้เราปรับค่านี้ได้อย่างอิสระ

ความเร็วชัตเตอร์ – Shutter Speed

ค่าความเร็วชัตเตอร์นอกจากจะช่วยเพิ่มหรือลดเวลาการรับแสงของภาพ ยังช่วยในการหยุดสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วให้นิ่งอยู่กับที่ (ด้วยการจับภาพที่รวดเร็วกว่า) หรือ ทำให้ภาพเกิดการเคลื่อนไหวแบบเส้นสายด้วยการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่นานขึ้นได้ด้วย

ความเร็วชัตเตอร์ 1/240 วินาที เร็วพอที่จะหยุดความเคลื่อนไหวในการถ่ายภาพกีฬาได้
(FujiFilm FinePix X-E1 + Leica Summilux 50mm f/1.4)

ความเร็วชัตเตอร์มีหน่วยเป็นวินาที (Second) เช่น 1/300 วินาที หมายความว่าให้เอา 300 หาร 1 = 0.003 วินาที เป็นเวลาที่แสงเข้าสู่เซ็นเซอร์แล้วปิดตัวลงประมวลผล ซึ่งเร็วมากพอที่จะจับการเคลื่อนไหวแบบทั่วไปได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์และความสั่นไหวของตัวผู้ถือมาลดทอนออกไป

ความเร็วชัตเตอร์ที่ 30 วินาทีพร้อมขาตั้ง สำหรับการลากแสงให้ยาวเป็นทางเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว
(FujiFilm FinePix X-Pro1 + Carl Zeiss Touit Planar 32mm f/1.8)

ความเร็วชัตเตอร์ที่นาน 1 วินาที จะมีสัญลักษณ์ฟันหนูกำกับไว้ เช่น 30 วินาที จะเขียนว่า 30″

ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำกว่าทางยาวเลนส์มากๆมีโอกาสสูงที่ภาพถ่ายออกมาจะเบลอ เช่นความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/15 วินาที ของเลนส์ทางยาวโฟกัส 35mm วิธีแก้ไขปัญหาภาพเบลอนั้นก็มีอยู่หลายวิธี เช่น การใช้ขาตั้งกล้องแทนที่จะถือถ่ายเอง

ความสัมพันธ์ 3 ปัจจัยในการรับแสง (The Exposure Triangle)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีตัวแปรหลัก 3 ตัวที่ส่งผลถึงปริมาณแสงที่ได้รับในระบบของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลซึ่งได้แก่ ค่าความไวแสง (ISO), ขนาดของรูรับแสง (Aperture) และ ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter) สามปัจจัยนี้ส่งผลให้ภาพที่ได้สว่างขึ้นหรือมืดลงได้เหมือนๆกัน ผู้ใช้จึงควรเข้าใจถึงความสัมพันธ์เพื่อที่จะเลือกใช้ค่าของตัวแปรต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

ความสัมพันธ์ 3 ปัจจัยในการรับแสง (The Exposure Triangle)

บทความที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้
เกรนกับความคมชัดของภาพถ่าย

ถ้าเพิ่มเกรนน้อยเกินไปภาพก็ดูเหมือนจะไม่มีความแตกต่าง แต่ถ้าใส่มากเกินไปภาพก็แข็งกระด้าง ดังนั้นควรมีเกรนในปริมาณเท่าใดในภาพจึงจะช่วยให้ภาพดูดีขึ้น และใช่ เรากำลังพูดถึงเกรนในมุมที่เกี่ยวข้องกับความคมชัดของภาพถ่ายครับ

ฝึกฝนนิสัยถ่ายภาพด้วยเลนส์ไพร์ม

สิ่งที่ได้จากการใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสเดียวไปสักระยะจะส่งผลต่อช่างภาพมือใหม่เพื่อฝึกฝนความอดทนและทลายขีดจำกัดของเลนส์ตัวนั้นได้อย่างไร เราจะได้เจาะลึกถึงการเติบโตด้วยข้อจำกัดเหล่านี้กัน

จัดการน้อยส์อย่างมีประสิทธิภาพสูง

หลายครั้งที่คุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์อย่าง Denoise ปิดกั้นหนทางลดน้อยส์เกินไป ถึงเวลาแล้วที่เราจะลดน้อยส์ด้วยธีที่ละเอียดมากกว่าอย่าง Manual Noise Reduction

ร้านค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อผู้ก่อตั้ง ‘Dozzo Flamenco’ ที่นี่จะมีผลิตภัณฑ์สื่อการสอนและเทรนนิ่งคลาสระดับคุณภาพเท่านั้น

บทความล่าสุด >>
ความแตกต่างระหว่างภาพ 8 บิต และ 16 บิต

ภาพถ่ายแบบ 16 บิต มีทางเลือกให้ช่างภาพเวลาตกแต่งแก้ไขอย่างมหาศาล แต่ 8 บิตเองก็มีข้อดีถ้าเรานำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บทความนี้จึงเป็นการพิสูจน์ความืดหยุ่นและคำแนะนำวิธีเลือกใช้งานที่ถูกต้อง

เลนส์ทดระยะสำหรับสมาร์ทโฟนยังจำเป็นอยู่ไหม

สมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีเลนส์เริ่มต้นมาให้หลายทางยาวโฟกัสในตัว ทั้งเลนส์มุมกว้างพิเศษ เลนส์มุมกว้าง เลนส์เทเลโฟโต้ และเลนส์ทางยาวโฟกัสอื่น ๆ แล้วถ้าครบขนาดนี้เรายังต้องซื้อเลนส์ทดระยะกันอีกไหม บทความนี้มีคำแนะนำดี ๆ ครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า