การใช้งานไม้บรรทัดและเส้นกำกับ

การใช้งานไม้บรรทัดและเส้นกำกับ
อุปกรณ์ต่างๆที่จะกล่าวถึงในบทเรียนนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานใน Photoshop เป็นไปด้วยความแม่นยำเที่ยงตรง ยกตัวอย่างเช่นประโยชน์จากเส้น Guide ที่จะระบุอยู่เสมอว่ากำลังทำงานอยู่ที่พิกัดใดของชิ้นงาน โดยที่เครื่องมือนี้จะไม่แสดงเส้นออกมาเมื่อสั่งพิมพ์หรือไม้บรรทัดที่ช่วยระบุระยะห่างของชิ้นงาน ซึ่งไม่แม้แต่งานทำภาพเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับงานทุกชิ้นที่เกิดขึ้นในโปรแกรม
ไม้บรรทัด (Rulers)

ไม้บรรทัดที่ใช้วัดขนาดของชิ้นงานและระบุว่าผู้เรียนกำลังทำงานอยู่ที่พิกัดใดของชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนจุดตั้งต้น (ค่า 0,0) ไว้ตำแหน่งใดๆก็ได้ และสามารถเปลี่ยนหน่วยไปเป็นค่าที่ใช้ผู้เรียนต้องการได้

เส้นไกด์ (Guides)

หรือเส้นนำทางมีไว้เพื่อนำทางให้กับวัตถุในภาพ นิยมใช้ในงานออกแบบที่มีความแม่นยำสูงหรืองานทั่วๆไป ใช้ในการล็อกพิกัดไม่ให้เคลื่อนย้ายอย่างไม่ตั้งใจ เส้นดังกล่าวจะไม่ปรากฏเมื่อนำงานออกสู่ภายนอก

เส้นกริด (Grid)

เส้นตรงที่วางเป็นระยะห่างเท่าๆกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน ผู้เรียนสามารถที่ใช้ใช้เส้นดังกล่าวนี้เป็นแนวทางในการล็อกวัตถุใดๆให้ชิดหรือประกบเข้ากับเส้นนี้ได้ และเส้นดังกล่าวนี้จะไม่ปรากฏเมื่อส่งออกชิ้นงานสู่ภายนอกเช่นการพิมพ์งานหรือนำภาพไปใช้

ไม้บรรทัด (Rulers)
การกำหนดพิกัด 0,0 ที่ตำแหน่งใหม่

> คลิกที่มุมซ้ายบนสุดของเครื่องมือที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยม จากนั้นลากลงมาบนตำแหน่งใดๆของพื้นที่การทำงานใน Photoshop แล้วปล่อย โปรแกรมจะเซ็ตจุดนั้นๆเป็นจุดพิกัดศูนย์ทันที
> ระหว่างที่กำลังลากหาจุดพิกัดศูนย์ใหม่ให้กับภาพนั้น ผู้เรียนสามารถล็อกพิกัดให้เลื่อนที่ได้เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้โดยการกดปุ่ม Shift ค้างเอาไว้
> การรีเซ็ตพิกัดศูนย์ทำได้โดยคลิกที่มุมซ้ายบนสุดของเครื่องมือนี้อีกครั้ง
> (ตัวเลือกเพิ่มเติม) ไปที่เมนู View > Snap to เพื่อทำการล็อกทุกบริเวณของพิกัดเวลาเคลื่อนย้ายวัตถุ การทำงานเคลื่อนย้ายวัตถุใดๆจะถูกดูดติดไปตามพิกัดตลอดเวลา

คลิกที่จุดสี่เหลี่ยมซ้ายบนแล้วลากลงมาเพื่อกำหนดจุด 0,0 ใหม่

คลิกขวาที่ไม้บรรทัดโดยตรง

เปลี่ยนหน่วยวัดของเครื่องมือ (Unit of Measurement)

> ทำได้สองวิธี วิธีแรกสำหรับ Win/Mac นั้นเหมือนกันคือดับเบิลคลิกที่บริเวณหน่วยของไม้บรรทัด
> วิธีที่สองแยกทำต่างกัน
> สำหรับ Windows : ไปที่ Edit > Preferences > Unit & Rulers หรือคลิกขวาที่หน่วยวัดไม้บรรทัดนั้นๆแล้วเลือกหน่วยที่ต้องการ
> สำหรับ Macintosh : ไปที่ Photoshop > Preferences > Unit & Rulers หรือ Control + คลิก ที่บริเวณหน่วยวัดไม้บรรทัดแล้วเลือกหน่วยที่ต้องการ

ปรับแต่งค่าต่างๆที่ Unit & Rulers

กรณีหน่วยวัดเครื่องพิมพ์สำหรับหน่วยจุดหรือไพก้า (Point/Pica)

PostScript (72จุดต่อนิ้ว) : สำหรับหน่วยวัดของเครื่องพิมพ์ที่รองรับการเข้ารหัสโดย Adobe
Traditional (72.27จุดต่อนิ้ว) : สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่รองรับ Postscript หรือเครื่องพิมพ์ทั่วๆไป

เส้นไกด์และเส้นกริด (Guides & Grid)
ความหมายคร่าวๆของเส้นไกด์, เส้นไกด์อัจฉริยะ และเส้นกริด

> เส้นไกด์ (Guides) และเส้นกริด (Grid) ต่างก็มีไว้เพื่อความแม่นยำในการวัดระยะชิ้นงาน เส้นไกด์วัดระยะหลักแต่เส้นกริดจะแบ่งเป็นระยะห่างที่เท่าๆกันทั่วทั้งพื้นที่ กรณีของเส้นไกด์ผู้เรียนสามารถล็อกเส้นไม่ให้เคลื่อนย้ายโดยไม่ตั้งใจ จะรีเซ็ตหรือสร้างขึ้นมาใหม่ยังไงก็ได้
เส้นไกด์อัจฉริยะ (Smart Guides) เป็นเส้นไกด์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อช่วยผู้เรียนในการกะระยะของรูปร่าง (Shape) หรือส่วนเส้น (Path) ที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องไปวัดเอง สามารถซ่อนหรือแสดงเส้นไกด์ประเภทนี้ได้
เส้นกริด (Grid) จะเรียงตัวลงบนพื้นที่การทำงานทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างสมมาตรเท่ากันตลอด โดยปกติแล้วจะไม่แสดงตัวเมื่อสั่งพิมพ์แต่ก็สามารถกำหนดให้ปรากฏเป็นเส้นจุดได้ด้วย

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจประโยชน์ของเครื่องมือแต่ละตัวที่ถูกเรียกใช้ด้วยวัตถุประสงค์ซึ่งแม้จะคล้ายคลึงแต่ก็ค่อนข้างแตกต่างกัน อธิบายได้ดังนี้

– เส้นไกด์เองก็นับเป็นวัตถุหนึ่งในหน้าจอด้วย ดังนั้นการเคลื่อนย้ายเส้นไกด์โดยการลากระหว่างที่เปิด Snap to ทำให้เมื่อเข้าใกล้เส้นกริดจะถูกดูดติดก็ไป อย่างไรก็ตามคุณสมบัตินี้จะเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ได้

– เส้นไกด์และเส้นกริดสามารถตั้งค่าสีได้ และจะเป็นค่าดั้งเดิมที่ได้ตั้งเอาไว้ในทุกๆรูป

เส้นไกด์แสดงด้วยสีฟ้าและเส้นกริดแสดงเป็นสีเทาลายตาราง

การซ่อน/แสดง เส้นไกด์หรือเส้นกริด (รวมไปถึงเส้นไกด์อัจฉริยะด้วย)
1. ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

– เลือกหัวข้อ View > Show > Grid //สำหรับเส้นกริด

– เลือกหัวข้อ View > Show > Guides //สำหรับเส้นไกด์

– เลือกหัวข้อ View > Show > Smart Guides //สำหรับเส้นไกด์อัจฉริยะ

ที่ Photoshop ไปที่ View > Show แล้วอยากให้อะไรแสดงก็เลือกไป

การวางเส้นไกด์
1. ควรจะต้องมีเครื่องมือไม้บรรทัดอยู่ในภาพเสียก่อน ถ้ายังไม่มีให้ไปที่ View > Show > Rulers
2. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนี้เพื่อสร้างเส้นไกด์

– เลือก View > New Guide จากนั้นก็เลือกว่าจะวางแนวตั้ง (Vertical) หรือแนวนอน (Horizontal) กำหนดตำแหน่งแล้วกด OK

– หรือจะลากมาด้วยตัวเองเลยจากเครื่องมือไม้บรรทัด ดังภาพ

คลิกที่ไม้บรรทัดแนวตั้งลากมาได้เส้นไกด์แนวตั้ง

คลิกที่ไม้บรรทัดแนวนอนลากมาได้เส้นไกด์แนวนอน

– กด Alt (win)/ Option (mac) ค้างเอาไว้แล้วคลิกลากจากเครื่องมือไม้บรรทัดแนวตั้งเพื่อสร้างเส้นไกด์แกนแนวนอน – แต่ถ้าลากมาโดยไม่กดอะไรเลยจะเป็นเส้นแนวตั้ง
– กด Alt (win)/ Option (mac) ค้างเอาไว้แล้วคลิกลากจากเครื่องมือไม้บรรทัดแนวนอนเพื่อสร้างเส้นไกด์แกนแนวตั้ง – แต่ถ้าลากมาโดยไม่กดอะไรเลยจะเป็นเส้นแนวนอน

3. สำหรับการล็อกเส้นไกด์ ให้เลือก View > Lock Guides
การเคลื่อนย้ายเส้นไกด์

1. เปลี่ยนเป็นเครื่องมือลูกศรเสียก่อน (Move Tool – “V”) หรือเปลี่ยนแบบชั่วคราวโดยการกดปุ่ม Alt (win)/Option (mac) ค้างไว้

2. เอาสัญลักษณ์ลูกศรที่เป็นเมาส์นี้ไปชี้ที่เส้นไกด์

3. วิธีเคลื่อนย้ายก็มีอยู่สองสามเงื่อนไข ดังนี้

– ลากเลยดื้อๆ
– เปลี่ยนเส้นไกด์จากแนวตั้งเป็นแนวนอน หรือแนวนอนเป็นแนวตั้งโดยการกดปุ่มค้าง Alt (win)/Opt (mac) ขณะที่กำลังลากเส้นไกด์
– หรือจะลากแบบให้ดูดติดไปตามแนวเส้นกริดก็ทำได้ง่ายๆโดยการกดปุ่ม Shift ค้างเอาไว้ (กรณีที่ไม่ได้มีการล็อกเส้นกริดให้ดูดติด) หรือจะตั้งค่าให้ดูดติดเป็นค่าพื้นฐานเลยที่ View > Snap to > Grid is Select

การเคลื่อนย้ายเส้นไกด์

1. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

– ถ้าจะลบแค่เส้นเดียว คลิกที่เส้นไกด์แล้วลากทิ้งออกไปจากจอ

– ถ้าต้องการเคลียร์ทั้งหมด ไปที่ View > Clear Guides

การตั้งค่าเส้นไกด์และเส้นกริด

1. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

– สำหรับ Windows : ไปที่ Edit > Preferences > Guides, Grid and Slices

– สำหรับ Macintosh : ไปที่ Photoshop > Preferences > Guides, Grid and Slices

2. สำหรับการตั้งค่าสี (Color) ให้กับเส้นไกด์และเส้นกริด เลือกได้ว่าจะใช้สีสำหรับเส้นใดเส้นหนึ่งหรือทั้งสองก็ได้ ให้เลือกที่ Custom จากนั้นกล่องสีจะปรากฏขึ้นให้ เลือกสีที่ต้องการแล้วกด OK

3. สำหรับรูปแบบเส้นกริดและเส้นไกด์ (Style) ก็สามารถเลือกได้เช่นกัน

4. สำหรับ Guideline Every หรือการวางตัวต่อเนื่องของเส้นถัดไปนั้น Grid Spacing คือระยะห่างของเส้นต่อเนื่อง ส่วน Subdivisions จะหมายถึงเส้นกริดขนาดเล็ก (สามารถใส่ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของช่องว่างได้)

5. กด OK

ปรับแต่งค่าต่างๆที่ Guides, Grid & Slices

เพิ่มเติม : การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเส้นไกด์อัจฉริยะ (Smart Guides)

เราจะใช้เส้นไกด์อัจฉริยะ (Smart Guides) พร้อมคุณสมบัติพิเศษได้ตามวิธีการข้างล่างนี้ ซึ่งเป็นเนื้อหานอกเหนือจากหลักสูตรสำหรับช่างภาพ แต่เพื่อความครอบคลุมแล้วนับเป็นประโยชน์ต่อการออกเแบบเพิ่มเติมครับ

[Alt (win)/Option (mac)] + คลิกลากเลเยอร์

เมื่อเปิดโหมด Smart Guide แล้วระหว่างที่กำลังจะลากวัตถุเพื่อคัดลอกออกมาเป็นเลเยอร์ใหม่ได้ทำการกดคีย์ดังกล่าวค้างไว้ เส้นไกด์พิเศษจะปรากฏระหว่างทำการลากเพื่อบอกพิกัดระห่างระหว่างวัตถุบนหน้าจอขึ้นมา

[Ctrl (win)/Command (mac)] + เลื่อนเมาส์ผ่านไปตามพื้นที่ในเลเยอร์

จะทำให้มองเห็นระยะห่างของวัตถุสองชิ้นต่างเลเยอร์ด้วยเส้นไกด์พิเศษ หรือค่าการวัดต่างๆ

แสดงระยะห่างระหว่างวัตถุของแต่ละเลเยอร์

เส้นไกด์ช่วยปรากฏระหว่างการทำงานกับเลเยอร์

คุณสมบัติของการวัดส่วนต่างๆ

ถ้าหากว่าในพื้นที่การทำงานนั้นมีวัตถุประเภทเส้นส่วนต่างๆ เส้นไกด์อัจฉริยะก็จะปรากฏระหว่างการลากวัตถุด้วยเช่นกัน

วัดแบบส่วนเส้นหรือวัตถุ

แสดงระยะห่างจากพื้นที่การทำงาน

ถ้าทำการกดปุ่ม Ctrl(win)/Command(mac) ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปรอบๆพื้นที่ใดๆที่ไม่ใช่วัตถุ จะมีเส้นไกด์พิเศษปรากฏขึ้นมาว่าวัตถุชิ้นนั้นมีระยะห่างในแต่ละด้านจากพื้นที่การทำงานเป็นเท่าไหร่

ระยะวัดจากขอบเขตพื้นที่การทำงานถึงวัตถุ

แสดงระยะห่างของวัตถุในลักษณะเดียวกัน

ถ้าหากว่าผู้เรียนสร้างวัตถุรูปร่างเหมือนกันแบบเรียงตัวซ้ำไปเรื่อยๆ เส้นไกด์ที่ปรากฏก็จะเป็นตัวช่วยกำหนดระนาบว่าเส้นการแบ่งช่องว่างและการเรียงตัวนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

เส้นกำกับระยะของวัตถุที่เรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
การลงทุนในความรู้นั้นคุ้มค่าเสมอ >>

หลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่บันทึกในแนวคิด Speed-Concept : Long Take
เน้นหนักไปที่เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์โดยใช้เวลาในการเรียนน้อยที่สุด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
‘Kodachrome’ คอลเลกชันพรีเซ็ตแรกแห่งปี 2021 จาก DozzDIY

ที่มาที่ไปและเหตุผลว่าทำไม DozzDIY จึงทุ่มเทกับพรีเซ็ตคอลเลกชันนี้เกือบ 1 ปีเต็มในการจำลองสีเพื่อใช้เป็นพรีเซ็ตในโปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายอย่าง Lightroom Classic

โปรไฟล์สีกับการใช้งานพรีเซ็ตรูปแบบใหม่

ความเปลี่ยนแปลงและข้อได้เปรียบของพรีเซ็ตจาก DozzDIY ที่วางขายตั้งแต่ช่วงกลางปี 2021 แตกต่างไปจากพรีเซ็ตก่อนหน้าอย่างไร และมีวิธีการใช้ที่ยากขึ้นหรือไม่สามารถอ่านได้นบทความนี้

สร้างความน่าสนใจให้ภาพด้วย ‘รูปร่าง-รูปทรง’

‘รูปร่าง-รูปทรง’ (Shapes) หนึ่งในการสร้างจุดสนใจให้กับภาพถ่าย ก่อนจะนำมาเชื่อมโยงกันในรูปแบบของการจัดองค์ประกอบ หากช่างภาพมีความเข้าใจในการใช้รูปร่างเพื่อดึงดูดการรับชมได้เป็นอย่างดีก็เท่ากับเป็นการเปิดประตูไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในภาพถ่าย และจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

หลักสูตรถ่ายภาพและแต่งภาพจากเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า