การใช้งานพรีเซ็ตฟิล์มให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
DozzDIY ได้ทำการวางขายพรีเซ็ตสำหรับโปรแกรมตกแต่งแก้ไขภาพถ่ายตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 หลักคิดการออกแบบสเกลโครงสร้างที่เป็นไปในทางที่อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้พรีเซ็ตสามารถใช้งานกับภาพถ่ายได้หลากหลายประเภท และนี่คือบทความที่จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับพรีเซ็ตของเราอย่างดีที่สุด

ถึงอย่างไรก็ตามข้อจำกัดบางประการและความเข้าใจของคุณลักษณะพรีเซ็ตก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้ที่ซื้อพรีเซ็ตจากเราควรทราบ

การตกแต่งภาพส่วนมากเป็นการดึงข้อมูลภาพให้ยืดขึ้น และ ตัดทอนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป

ก่อนเข้าสู่การใช้งานพรีเซ็ตอย่างถูกต้อง เราจะย้อนไปสู่ส่ิงที่เป็นความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ (Fundamental) ว่าการบันทึกไฟล์ภาพดิบจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลนั้นแสดงผลค่าความสว่างของส่วนต่างๆด้วยฮิสโตแกรม โดยที่ส่วนมืดมากที่สุดของภาพจะอยู่ทางซ้าย และส่วนที่สว่างที่สุดอยู่ทางด้านขวา

ข้อมูลของภาพที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการตกแต่งหรือใช้พรีเซ็ต

การบันทึกไฟล์ภาพดิจิตอลให้มีความพร้อมต่อการตกแต่งในลำดับขั้นตอนถัดไปนั้น จึงควรเป็นภาพถ่ายที่มีข้อมูลครบถ้วนไม่หลุดไปในทางใดทางหนึ่ง สีสันและน้ำหนักของภาพต้นฉบับจึงดูจืดยังไม่สวยงามในทีแรกเพราะภาพลักษณะดังกล่าวเป็นภาพที่มีข้อมูลอยู่ภายในสูง ทำให้มีพร้อมสำหรับการนำมาดึงเพื่อทำสีหรือน้ำหนักภาพ

หลักสูตร ‘หลักการถ่ายภาพพื้นฐาน’ ได้อธิบายถึงโครงสร้างที่มีความจำเป็นอย่างเป็นลำดับขั้นช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วกว่าการศึกษาด้วยตนเอง

และเมื่อย้อนไปมากกว่านั้น เราจะพบว่าการได้มาซึ่งภาพถ่ายต้นฉบับที่มีข้อมูลและคุณภาพสูง ผู้บันทึกภาพต้องเข้าใจพื้นฐานการควบคุมกล้องและถ่ายภาพเบื้องต้นได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนั่นเองครับ (ถึงได้บอกว่าการเรียนพื้นฐานถ่ายภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมาก)

ฟิล์มเกินครึ่งของตลาดเมื่อนำมาออกแบบเป็นพรีเซ็ต ส่วนมากเป็นการเร่งสีและเพิ่มน้ำหนักแทบทั้งสิ้น

การออกแบบสีและน้ำหนักภาพต่างๆจากพรีเซ็ตฟิล์มทั้งหมดของเรา ส่งผลให้ไฟล์ภาพต้นฉบับถูกดึงข้อมูลมากขึ้นเมื่อกดใช้พรีเซ็ต การนำไฟล์ภาพต้นฉบับมาใช้พรีเซ็ตดังกล่าวจึงควรเป็นภาพถ่ายที่มีข้อมูลและคุณสมบัติพร้อมตามที่กล่าวมาข้างต้น

ยกตัวอย่างเช่น ฟิล์ม FujiChrome Velvia ซึ่งเป็นฟิล์มที่ให้สีสันและคอนทราสต์กับภาพสูงมากๆ

ภาพถ่ายภูเขาหินปูนที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีการจูนสีและปรับแต่งด้วยโครงสร้างพื้นฐานของพรีเซ็ตฟิล์ม FujiChrome Velvia 50

‘ความไวแสงของภาพถ่ายดิจิตอลต้นฉบับ’ กับ ‘เกรนที่ถูกออกแบบมาในพรีเซ็ต’

ทีนี้จึงเกิดคำถามสำหรับผู้ที่ใช้งานพรีเซ็ตอยู่บ้างว่า ถ้าบันทึกภาพที่ความไวแสงสูงจนมีน้อยส์กระจายทั่วไปในภาพ เวลากดใช้พรีเซ็ตฟิล์มซึ่งมีการเพิ่มเกรนไปด้วยภาพจะไม่แย่ลงไปกว่าเดิมหรือ?

ภาพถ่ายต้นฉบับไม่ควรมีเกรน ดังนั้นความไวแสงควรต่ำสุดเท่าที่ทำได้เพราะเกรนจากสเกลในพรีเซ็ตจะถูกเพิ่มทับเข้ามา

ขอตอบว่านี่คือข้อจำกัดหนึ่งในการใช้งานครับ มีอยู่สองสามวิธีที่แก้ไขได้ ข้อแรก ‘บันทึกภาพด้วยความไวแสงต่ำเพื่อไม่ให้เกิดน้อยส์หรือเกิดน้อยที่สุด’ และข้อสอง ‘ให้ปิดคุณสมบัติเกรนที่กล่องควบคุม Effect ในโปรแกรม’

โปรไฟล์สีเบื้องต้นสำหรับการใช้งานพรีเซ็ต

เราคงไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าโปรไฟล์ใดคือโปรไฟล์ที่ดีที่สุดในการใช้งานพรีเซ็ต นั่นเป็นเพราะความหลากหลายของกล้องดิจิตอลที่แต่ละท่านเลือกใช้ต่างกัน ทำให้โปรไฟล์ที่มีให้เลือกหลังจากนำภาพเข้ามาก็มีความแตกต่างกัน แต่ให้จำหลักง่ายๆว่า ‘โปรไฟล์ที่เลือกใช้ไม่ควรมีการเคลือบหรือประมวลผลสีสันและน้ำหนักที่มากเกินไป’ จนไม่เหลือพื้นที่ว่างในการสร้างสรรค์จากพรีเซ็ตของเรา

โปรไฟล์มีผลต่อสีพื้นฐานก่อนนำไปตกแต่งภาพ ถ้าภาพต้นฉบับสีเข้มมากเกินไปจนใช้พรีเซ็ตยากลองเปลี่ยนโปรไฟล์ให้สีจืดลงก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ

ทั้งหมดนี้คือความรู้เบื้องต้นในการใช้งานพรีเซ็ตให้เกิดประสิทธิภาพและแสดงคุณสมบัติเอกลักษณ์ของฟิล์มแต่ละชนิดให้ออกมาดีที่สุด เพื่องานที่ดีที่สุดครับ

บทความที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้
ความแตกต่างระหว่างภาพ 8 บิต และ 16 บิต

ภาพถ่ายแบบ 16 บิต มีทางเลือกให้ช่างภาพเวลาตกแต่งแก้ไขอย่างมหาศาล แต่ 8 บิตเองก็มีข้อดีถ้าเรานำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บทความนี้จึงเป็นการพิสูจน์ความืดหยุ่นและคำแนะนำวิธีเลือกใช้งานที่ถูกต้อง

เกรนกับความคมชัดของภาพถ่าย

ถ้าเพิ่มเกรนน้อยเกินไปภาพก็ดูเหมือนจะไม่มีความแตกต่าง แต่ถ้าใส่มากเกินไปภาพก็แข็งกระด้าง ดังนั้นควรมีเกรนในปริมาณเท่าใดในภาพจึงจะช่วยให้ภาพดูดีขึ้น และใช่ เรากำลังพูดถึงเกรนในมุมที่เกี่ยวข้องกับความคมชัดของภาพถ่ายครับ

เราจะตรวจสอบจุดล้นของภาพไปทำไม?

อุปกรณ์รับชมภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือกระดาษต่างก็มีคุณสมบัติในการถ่ายทอดสีสันรวมไปถึงจุดสว่างที่สุดไปยังจุดมืดที่สุดในภาพแตกต่างกัน การแสวงหาความถูกต้องที่สุดในการมองเห็นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่หาความเป้นมาตรฐานได้ยาก แต่เราก็ยังพอรับรู้ได้ว่าอะไรคือขีดสุดของรายละเอียดที่กำลังปรากฏในขณะนั้นก่อนจะนำไปสู่อุปกรณืหรือแหล่งเผยแพร่อื่น ดังที่เรียกว่า จุดล้นของภาพ หรือ Clipping Point ใน Adobe Camera RAW นี้

ร้านค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อผู้ก่อตั้ง ‘Dozzo Flamenco’ ที่นี่จะมีผลิตภัณฑ์สื่อการสอนและเทรนนิ่งคลาสระดับคุณภาพเท่านั้น

บทความล่าสุด >>
ความแตกต่างระหว่างภาพ 8 บิต และ 16 บิต

ภาพถ่ายแบบ 16 บิต มีทางเลือกให้ช่างภาพเวลาตกแต่งแก้ไขอย่างมหาศาล แต่ 8 บิตเองก็มีข้อดีถ้าเรานำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บทความนี้จึงเป็นการพิสูจน์ความืดหยุ่นและคำแนะนำวิธีเลือกใช้งานที่ถูกต้อง

เลนส์ทดระยะสำหรับสมาร์ทโฟนยังจำเป็นอยู่ไหม

สมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีเลนส์เริ่มต้นมาให้หลายทางยาวโฟกัสในตัว ทั้งเลนส์มุมกว้างพิเศษ เลนส์มุมกว้าง เลนส์เทเลโฟโต้ และเลนส์ทางยาวโฟกัสอื่น ๆ แล้วถ้าครบขนาดนี้เรายังต้องซื้อเลนส์ทดระยะกันอีกไหม บทความนี้มีคำแนะนำดี ๆ ครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า