หน้าหลัก

DozzDIY ทำอะไรบ้าง?


เรียนถ่ายภาพและตกแต่งภาพถ่าย
หลักสูตรแบบออนไลน์รวมไปถึงงานสอนส่วนตัวและหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

ผลิตภัณฑ์จากหลักสูตร
สินค้าดิจิตอล เช่น คลิปวิดีโอ, เอกสาร, กราฟิกโปสเตอร์ หรือจะเป็นฟิลเตอร์ อาทิ พรีเซ็ตของโปรแกรม Adobe Lightroom Classic CC

บทความและงานเขียน
บทความและเนื้อหาที่มีการถ่ายภาพเป็นสาระสำคัญที่เผยแพร่สาธารณะทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหางานสอนและรีวิวอื่นๆ

จากร้านค้าของเรา