Posts tagged with ‘ฮิสโตแกรม’

 • ขยายรายละเอียดภาพด้วยข้อมูลฮิสโตแกรม

  เทคนิคการขยายรายละเอียดภาพจากฮิสโตแกรม

  เทคนิค Detail-Resonance หรือ การขยายรายละเอียดในช่วงต่างๆของภาพได้ถูกคิดขึ้นจากข้อสังเกตที่ว่า 'ถ้าความเปรียบต่างที่เกิดขึ้นในภาพยิ่งมีขนาดเล็กเท่าไร ยิ่งทำให้ภาพมีรายละเอียดสูงขึ้นเท่านั้น' เทคนิคนี้ถูกใช้ขึ้นที่ DozzDIY เมื่อปลายปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

  0
  0
 • dozz001118-1500

  ฮิสโตแกรมของภาพถ่าย

  ฮิสโตแกรม เป็นแผนภูมิแสดงแท่งกราฟชนิดหนึ่งที่ใช้วัดความถี่ของสิ่งที่เรากำลังสนใจ ฮิสโตแกรมของภาพถ่าย จึงเป็นแผนภูมิกราฟที่ใช้วัดความถี่ของเม็ดสีในรูปแบบของปริมาณพิกเซลที่ปรากฏในภาพ ประโยชน์จากแผนภูมิดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถคาดเดาพฤติกรรมของภาพนั้นๆได้ รวมไปถึงการดูรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในภาพว่าเป็นไปตามต้องการหรือไม่

  0
  0