Posts tagged with ‘ศิลปะ’

 • สร้างความน่าสนใจด้วยแสง

  สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วย ‘แสง’

  ทั้งหมดของการถ่ายภาพล้วนมีความสัมพันธ์กับแสง การบันทึกภาพระหว่างสภาพแสงที่สวยงามมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะได้ภาพที่ดี บทความนี้ถูกเขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของผู้สอนในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้จากการถ่ายภาพ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนของ DozzDIY ทุกท่าน

  0
  0
 • lineofattraction

  สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วย ‘เส้นนำสายตา’

  ในเฟสที่ 2 ของหลักสูตร ‘ศิลปะแห่งการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย’ จาก DozzDIY เป็นการขยายความหมายของเนื้อหาจากรูปแบบ Speed-Concept ที่ได้ผ่านไปแล้วเป็นแบบการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ว่าด้วยเรื่องของ ‘จุดสนใจ’ (Point of Interest) ว่าพอจะมีวิธีใดบ้างที่ทำให้ภาพถ่ายเกิดความน่าสนใจและมีความเห็นแบบเดียวกันกับผู้บันทึกภาพเมื่อชมภาพดังกล่าว เนื้อหาจะเป็นสาธารณะแบบไม่จัดเรียง แต่สำหรับคลิปวิดีโอเฉพาะผู้ที่ลงเรียนกับเราเท่านั้น

  0
  0
 • shape

  สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วย ‘รูปร่าง’

  ในเฟสที่ 2 ของหลักสูตร ‘ศิลปะแห่งการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย’ จาก DozzDIY เป็นการขยายความหมายของเนื้อหาจากรูปแบบ Speed-Concept ที่ได้ผ่านไปแล้วเป็นแบบการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ว่าด้วยเรื่องของ ‘จุดสนใจ’ (Point of Interest) ว่าพอจะมีวิธีใดบ้างที่ทำให้ภาพถ่ายเกิดความน่าสนใจและมีความเห็นแบบเดียวกันกับผู้บันทึกภาพเมื่อชมภาพดังกล่าว เนื้อหาจะเป็นสาธารณะแบบไม่จัดเรียง แต่สำหรับคลิปวิดีโอเฉพาะผู้ที่ลงเรียนกับเราเท่านั้น

  0
  0
 • สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วยการทำซ้ำ

  สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วย ‘การทำซ้ำ’

  ในเฟสที่ 2 ของหลักสูตร ‘ศิลปะแห่งการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย’ จาก DozzDIY เป็นการขยายความหมายของเนื้อหาจากรูปแบบ Speed-Concept ที่ได้ผ่านไปแล้วเป็นแบบการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ว่าด้วยเรื่องของ ‘จุดสนใจ’ (Point of Interest) ว่าพอจะมีวิธีใดบ้างที่ทำให้ภาพถ่ายเกิดความน่าสนใจและมีความเห็นแบบเดียวกันกับผู้บันทึกภาพเมื่อชมภาพดังกล่าว เนื้อหาจะเป็นสาธารณะแบบไม่จัดเรียง แต่สำหรับคลิปวิดีโอเฉพาะผู้ที่ลงเรียนกับเราเท่านั้น

  0
  0
 • ศิลปะในการถ่ายภาพเพื่อเอาใจภรรยา

  ศิลปะในการถ่ายภาพเพื่อเอาใจภรรยา

  สำหรับคนที่พิถีพิถันและค่อนข้างเกลียดคำว่า ‘พลาด’ ในงานของพวกเขา การจะถ่ายภาพเพื่อเอาใจใครสักคนเป็นเรื่องที่ต้องต้องทำการบ้านอย่างหนักพอสมควร ยิ่งผู้เรียนของ DozzDIY ที่จัดว่าอยู่ในกลุ่ม ‘พ่อบ้านใจกล้า’ ด้วยแล้ว การตัดสินใจให้แน่ชัดลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อิทธิพลมืดของภรรยาก็นับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตะขิดตะขวงใจอยู่ไม่น้อย

  ขอแนะนำว่าสำหรับท่านที่ยังไม่มีภรรยาก็เอาไปปรับใช้กับแฟนท่านได้นะครับเพราะผู้สอนเองก็เปิดกว้างวิธีการเพื่อเอาตัวรอดมาให้ได้มากที่สุดในบทความนี้อยู่แล้ว

  0
  0
 • dozz001118-1500

  ศิลปะในการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย

  ศิลปะคือการสื่อสาร ภาพถ่ายจึงนับเป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงถึงความหมายต่างๆที่ปรากฏในภาพ เราจึงต้องทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว หากภาพถ่ายใดปราศจากสิ่งเหล่านี้เสียแล้ว ความสมบูรณ์อันเนื่องมาจากความลึกซึ้งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตา จะทำให้ภาพถ่ายเป็นได้แค่ภาพธรรมดาๆภาพหนึ่งเท่านั้น

  0
  0