DozzDIY เพื่อการเรียนรู้ที่ดีกว่า

Posts tagged with ‘ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม’

  • radialFilter

    ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อบ้านวังไผ่

    เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางผู้สอนจาก DozzDIY ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมทดลองเที่ยว ณ​ โฮมสเตย์บ้านวังไผ่ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง ข้อมูลและรายละเอียดโดยสังเขปได้ถูกบันทึกไว้ในบทความนี้

    0
    0