Posts tagged with ‘ถ่ายภาพพื้นฐาน’

 • ภาพถ่ายคุณภาพสูงมีปัจจัยอะไรบ้าง

  ภาพถ่ายคุณภาพสูงมีปัจจัยอะไรบ้าง?

  การถ่ายภาพให้มีคุณภาพสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถือเป็น 1 รากฐานสำคัญที่ทางผู้สอนและทีมงาน DozzDIY พยายามปลูกฝังให้กับผู้เรียนและผู้ที่เข้ารับการฝึกฝนจากเราจนเป็นความเคยชิน ดังที่ผู้เรียนในหลักสูตร ‘หลักการถ่ายภาพพื้นฐาน’ (Basic Photography : Newbie QuickStart) เพราะหากเรามีรากฐานที่แข็งแรงเมื่อมีโอกาสต่อยอดความรู้ในลำดับต่อๆไปจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้นมาก บทความนี้จึงมีเนื้อหาที่สำคัญซึ่งจะช่วยปรับปรุงให้กับผู้ที่ไม่ทราบมาก่อน และช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เคยเรียนกับเราไปแล้ว

  0
  0
 • preparing4Process

  ถ่ายภาพอย่างไรให้พร้อมสำหรับตกแต่ง

  การวางแผนเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด และในเรื่องถ่ายภาพการวางแผนถ่ายภาพให้ดีสำหรับการตกแต่งก็นับเป็นการมองเหตุการณ์ล่วงหน้าและเตรียมตัวว่าเราจะทำให้ภาพตลอดกระบวนการเป็นไปในทิศทางไหนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการไม่วางแผน บทความนี้จะได้อธิบายถึงความสำคัญของการวางแผนบันทึกภาพในแบบต่างๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

  0
  0
 • dozz001118-1500

  รูรับแสงคืออะไร

  เลนส์จะมีกลไกในการควบคุมขนาดความกว้างของช่องผ่านแสงด้วยม่านไดอะแฟรม เราเรียกขนาดของช่องผ่านแสงนี้ว่ารูรับแสง (Aperture) แสดงเป็นค่า f (f-number) โดยทั่วไปเราจะพอทราบว่าขนาดของรูรับแสงใช้กำหนดปริมาณแสงที่วิ่งผ่านเลนส์ไปยังเซ็นเซอร์รับภาพ แต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีผลกระทบข้างเคียงอีกหลายอย่างที่ผู้ถ่ายภาพมือใหม่ทุกท่านต้องศึกษาเอาไว้

  0
  0