เครื่องมือสำหรับการแก้ไขภาพ

เครื่องมือสำหรับการแก้ไขภาพ
เครื่องมือสำหรับการแก้ไขภาพใน Photoshop CC ณ ที่นี้หมายถึงเครื่องมือกลุ่ม Retouching ซึ่งมีหลายตัวและทำงานแตกต่างกัน เราจะได้ร่วมกันศึกษาที่มาที่ไปเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การแก้ไขหรือรักษาภาพคืออะไร?

การแก้ไขหรือรักษาข้อมูลของภาพ เกิดจากเงื่อนไขทางตรรกะและฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเครื่องมือ เพื่อนำมาวิเคราะห์ใช้กับพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการแก้ไข เช่น การลบสิวบนใบหน้า น้อยคนจะคิดว่าโปรแกรมรู้ได้อย่างไรว่าควรเอาอะไรมาแทนบริเวณที่ตั้งของสิวเม็ดนั้น สิ่งนี้จึงเป็นความสะดวกรวดเร็วที่ทาง Adobe ได้เพิ่มเครื่องมือกลุ่มรักษาซ่อมแซมมาให้เราใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนยุ่งยากมาเพื่อจัดการเหมือนแต่ก่อน

ภาพต้นฉบับจริงนั้นมีสายไฟพาดผ่านตึกนี้อย่างมากมาย สังเกตได้จากการตัดสายไฟจากเสาทางด้านขวา

การแก้ไขหรือรักษาภาพในรูปแบบกลุ่มเครื่องมือ มีคีย์ลัดในการเรียกใช้คือ ‘J’ และการสลับวนเครื่องมือภายในกลุ่มด้วย Shift + ‘J’ อธิบายได้ตามด้านล่าง

เครื่องมือในกลุ่ม รักษา/ซ่อมแซม พิกเซล

Spot Healing Brush Tool

เครื่องมือที่เน้นการคลิกลงไปแบบจุดหรือเน้นการคลิกลากแบบสั้นๆ (จึงถูกเรียกว่า ‘Spot’) จากนั้นโปรแกรมจะทำการประมวลผลตามที่ได้ตั้งค่าไว้ ไม่ว่าจะทดแทนหรือซ่อมแซม มี 3 โหมดที่ใช้ในการรักษาคือ ซ่อมแซมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Content-Aware), ซ่อมแซมรูปแบบพื้นผิว (Create Texture) และ ซ่อมแซมแบบเน้นความเข้ากันได้ของพื้นที่โดยเฉลี่ย (Proximity Match)

Healing Brush Tool

เครื่องมือที่มีไว้เพื่อทดแทนในลักษณะการปัดที่ยาวมากขึ้น โดยการใช้งานจะต้องมีการสำเนาพื้นที่ต้นฉบับขึ้นมาก่อน จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวนพื้นที่โดยการคำนึงถึงสีและน้ำหนักของพิกเซลในบริเวณนั้นทดแทนลงไป

Patch Tool

เครื่องมือสำหรับการตัดปะที่จะต้องมีการลากเลือกพื้นที่ จากนั้นคลิกลากไปยังพื้นที่นำมาแทน พื้นที่เป้าหมายจะเลื่อนไปเพื่อแสดงให้เห็นแบบทันทีว่าขณะนี้กำลังเลือกพื้นที่ใดอยู่ มีเงื่อนไขตัวเลือกเพิ่มความละเอียดในการใช้งานสองตัวแปรคือ ‘โครงสร้าง’ และ ‘สี’

Content-Aware Move Tool

เครื่องมือที่ใ้ช้งานในลักษณะเดียวกันกับ Patch Tool แต่จะมีหน้าที่คือย้ายวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

Red Eye Tool

เครื่องมือลดตาแดงของตัวแบบอันเนื่องมาจากการถ่ายภาพ ซึ่งในปัจจุบันกล้องจำนวนมากมีคุณภาพที่ดีมากจนแทบไม่เกิดปัญหาพวกนี้แล้ว จึงมีโอกาสน้อยที่จะได้ใช้เครื่องมือตัวดังกล่าว

หมายเหตุ : สำหรับเนื้อหาแบบเจาะลึกจะอยู่ในหมวด : การรีทัชภาพถ่าย (Image Retouching) ของหลักสูตร Photoshop CC for Photographer จาก DozzDIY

การรีทัชช่วยให้เราผ่านปัญหายากๆที่อาจต้องใช้เวลา แต่วันนี้ Photoshop ก็ได้พัฒนารูปแบบเครื่องมือจนอะไรหลายๆอย่างง่ายกว่าเดิม การเรียนรู้หน้าที่ความสำคัญของเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เราจัดการสิ่งต่างๆได้ในเสี้ยววินาที

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
การลงทุนในความรู้นั้นคุ้มค่าเสมอ >>

หลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่บันทึกในแนวคิด Speed-Concept : Long Take
เน้นหนักไปที่เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์โดยใช้เวลาในการเรียนน้อยที่สุด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกี่ยวกับ ‘การระบาย’ ใน Photoshop CC

การ ‘ระบาย’ ในโปรแกรม Photoshop CC ไม่ได้หมายถึง ’พู่กัน’ แต่เป็นการทำงานในลักษณะ ‘พู่กัน’ กับเครื่องมือใดๆที่ปัดไปมาในภาพ เราจึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว

การปรับขนาดภาพถ่ายดิจิตอล

เพราะภาพถ่ายดิจิตอลนั้นต่างภาพภาพถ่ายฟิล์ม เราจึงต้องทราบกระบวนการที่ถูกต้องในการกำหนดขนาดเสียใหม่ไม่ว่าจะขยายหรือย่อให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน

ภาพถ่ายดิจิตอลคืออะไร?

เข้าใจความหมายของคำว่า ‘ภาพถ่ายดิจิตอล’ ซึ่งมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างไปจากภาพถ่ายฟิล์ม รวมไปถึงการทราบคุณสมบัติต่างๆ

หลักสูตรถ่ายภาพและแต่งภาพจากเรา