DozzDIY เพื่อการเรียนรู้ที่ดีกว่า

Photoshop CC : แปลงภาพสีเป็นขาวดำด้วย B&W Adjustment

วิธีในการแปลงภาพสีเป็นขาวดำที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากที่สุดคือการบันทึกไฟล์หลังกล้องมาเป็นแบบสีก่อนแล้วจึงค่อยปรับความสว่างในแต่ละส่วนให้กลายเป็นขาวดำ เนื้อหาด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างและวิธีการแปลงภาพสีเป็นขาวดำด้วย Black & White Adjustment อย่างง่ายใน Photoshop CC ซึ่งผู้สอนหวังว่าทุกท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของภาพถ่ายครับ

การเรียกใช้งาน Black & White Adjustment

หลังจากที่นำภาพถ่ายเข้ามาในโปรแกรม Photoshop CC ไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามให้ไปที่ Image > Adjustments > Black & White … หรือจะใช้คีย์ลัดได้ด้วยการกด Control + Alt + Shift + B บน Windows หรือ Command + Option + Shift + B สำหรับปฏิบัติการ Macintosh

รายละเอียดพาเนล Black & White

การใช้งานพาเนลใน Black & White Adjustment โดยหลักแล้วเข้าใจได้ไม่ยาก ผู้สอนขอแบ่งออกเป็น 4 การใช้งานเพื่อความสะดวกดังต่อไปนี้

1. การใช้งานทั่วไป

สำหรับการใช้งานโดยทั่วไปของพาเนลดังกล่าวคือการลากสเกลที่มีในพาเนลได้เลย ส่วนใดของภาพที่มีสเกลของสีนั้นผสมอยู่ด้วยจะดำลงหากลากไปทางซ้าย และสว่างขึ้นเมื่อลากไปทางขวา

เลื่อนไปทางซ้ายส่วนสีเหลืองจะมืดลง

เลื่อนไปทางซ้ายสีเหลืองจะมืดลง

2. การลากสเกลแบบ Reat-Time

อีกรูปแบบของการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น คือการใช้เม้าส์จิ้มลงในส่วนของภาพที่ต้องการในพื้นที่ทำงานแล้วลากไปได้เลย วิธีการนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีและดูกลมกลืนกว่าวิธีการใช้งานทั่วไปเพราะถ้าหากส่วนใดๆของภาพนั้นมีสีที่ผสมอยู่ด้วยมากกว่า 1 สี ส่วนดังกล่าวจะสว่างหรือมืดลงโดยที่เกิดอาการด่างของภาพได้ยากกว่านั่นเอง

3. การย้อมสีแบบโมโนโครมลงในภาพถ่าย

การย้อมสีลงไปในภาพให้กลายเป็นเฉดสีรูปแบบต่างๆ เช่น การทำภาพภาพถ่ายเซเปียสามารถทำได้ในพาเนลนี้เช่นกัน โดยที่คลิกที่ช่องของสีตรงคำว่า Tint แล้วหน้าต่างการเลือกสีจะปรากฏขึ้นมา ในส่วนนี้เราเลือกสีได้โดยที่ไม่ต้องใช้สเกล Hue กับ Saturation เลยก็ได้หากไม่ต้องการความละเอียด

ย้อมสีแบบเซเปีย

4. การเซฟและโหลดแม่แบบ

เพื่อความสะดวกหากต้องการบันทึกค่าสเกลไว้ใช้ในคราวถัดไป หลักจากที่ทำการเลือกสเกลได้ตามที่ต้องการแล้วให้คลิกที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองด้านข้างคำว่า Custom แล้วเลือก Save จากนั้นบันทึกแม่แบบเอาไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการ หลังจากที่ทำภาพถัดๆไปแล้วจึงค่อยกลับมาโหลดใช้แม่แบบกับภาพอื่นได้

เซฟและโหลดแม่แบบไว้ใช้งานได้

 

วิธีในการแปลงภาพสีเป็นขาวดำที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากที่สุดคือการบันทึกไฟล์หลังกล้องมาเป็นแบบสีก่อนแล้วจึงค่อยปรับความสว่างในแต่ละส่วนให้กลายเป็นขาวดำ เนื้อหาด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างและวิธีการแปลงภาพสีเป็นขาวดำด้วย Black & White Adjustment อย่างง่ายใน Photoshop CC ซึ่งผู้สอนหวังว่าทุกท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของภาพถ่ายครับ

dzzadmin