Photoshop CC : เครื่องมือจัดการกรอบภาพ

Photoshop CC : เครื่องมือจัดการกรอบภาพ

Wuttipong Nim-orn
Wuttipong Nim-orn
Instructor of DozzDIY

การกำหนดกรอบภาพ เป็นกระบวนการในการนำส่วนที่อาจไม่จำเป็นของภาพออกไปเพื่อสร้างโฟกัสใหม่ จัดการระนาบ หรือ จัดองค์ประกอบเสียใหม่ การใช้เครื่องมือจัดการกรอบภาพ (Crop Tool) ใน Photoshop CC นอกจากจะจัดการปัญหาต่างๆที่กล่าวมาได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นเครื่องมือประเภท Non-Destructive ที่ย้อนกลับมาแก้ไขได้เสมอโดยไม่ทำลายส่วนที่ตัดออกไปหากไม่แน่ใจระหว่างการทำงานได้อีกด้วย

คลิปวิดีโอสำหรับผู้เรียน

คลิปวิดีโอถูกล็อกไว้สำหรับผู้เรียน

เข้าถึงเนื้อหาได้ไม่จำกัดโดยสมัครเป็นผู้เรียนกับเรา ชมหลักสูตรทั้งหมดได้ที่ dozzdiy.com/หลักสูตรที่เปิดสอน

สำหรับการทำงานทั้งหมดของเครื่องมือจัดการภาพดังต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดองค์ประกอบภาพ และผู้เรียน Photoshop ทุกท่าน ซึ่งเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่เคยใช้งานมาก่อน

การกำหนดกรอบภาพ >>

1 ที่บาร์เครื่องมือ ให้คลิกที่สัญลักษณ์เครื่องมือจัดการกรอบภาพ (คีย์ลัด ‘C’)
2 ลากจากจุดที่ต้องการออกมาเป็นลักษณะกรอบภาพ
3 จากนั้นดูที่บาร์ตัวเลือกด้านบน เพื่อทำการกำหนดส่วนต่างๆของกรอบใหม่ดังนี้

ขนาดและสัดส่วน (Size & Proportions)
ตัวเลือกโครงร่างกรอบ (Overlay Options)
ตัวเลือกเพิ่มเติมกรอบ (Crop Options)
โหมดคลาสสิก (Use Classic Mode)
พรีวิวศูนย์กลางอัตโนมัติ (Auto Center Preview)
แสดงพื้นที่กำหนดกรอบ (Show Cropped Area)
เปิดการใช้งานป้องกันพื้นที่ (Enable Crop Shield)
ปรับค่าโปร่งใสอัตโนมัติ (Auto Adjust Opacity)
ลบพิกเซลที่ครอบไปอัตโนมัติ (Delete Cropped Pixel)

เคล็ดไม่ลับกับ Crop Tool : คลิกขวาระหว่างกำหนดกรอบจะเป็นการเข้าถึงเมนูตัวเลือกในรูปแบบคำสั่งแถวทันที

4 กด Enter/Return เพื่อยืนยันการกำหนดกรอบภาพ

การทดแทนเนื้อหาภาพเมื่อกำหนดกรอบ>>

เมื่อ Photoshop CC มีปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นฟังก์ชั่นที่แทรกอยู่ในเครื่องมือจัดการกรอบ ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อต้องขยายพื้นที่ออกไปนอกกรอบแล้วพื้นที่ส่วนนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีในภาพ

สร้างพื้นที่ใหม่เมื่อเพิ่มกรอบออกไป

วิธีการใช้งานให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1 ที่บาร์เครื่องมือ ทำการเลือกเครื่องมือจัดการกรอบภาพให้เรียบร้อย ใช้งานโดยลากกรอบตามที่กำหนด
2 ที่บาร์ตัวเลือก ให้ทำเครื่องหมายถูกที่คำว่า Content-Aware
3 ลองทำการหมุน หรือขยายพื้นที่ออกไปนอกกรอบภาพ แล้วกด Enter/Return
4 ฟังก์ชั่นทดแทนอัจฉริยะจะทำงานเพิ่มเติมส่วนที่หายไปทันที

หมายเหตุ : ฟังก์ชั่นดังกล่าวไม่ทำงานในโหมดคลาสสิก

การกำหนดระนาบภาพ (Straighten Tool) >>

ปกติแล้วเครื่องมือจัดการภาพก็สามารถกำหนดระนาบได้ด้วยการหมุนเป็นองศา โดยที่การใช้เครื่องมือดังกล่าวมักจะควบคู่ไปกับตัวเลือก Content-Aware Fill

การกำหนดระนาบภาพด้วยการหมุน

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ กรณีไม่อยากหมุน

1 ระหว่างที่ใช้เครื่องมือจัดการกรอบอยู่ดีๆ ให้กด Control (Win) หรือ Command (Mac) ค้างเอาไว้
2 เครื่องมือจัดการกรอบจะเป็นสัญลักษณ์ไม้บรรทัด ให้ลากเส้นระนาบที่กำหนดขึ้นใหม่ ภาพจะหมุนตามระนาบที่ได้กำหนดไว้

หลักสูตรถ่ายภาพและแต่งภาพจากเรา