LR Classic 7.4 : เรียนรู้ส่วนต่างๆของโปรแกรม


เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเรียนรู้ส่วนต่างๆของโปรแกรมโดยที่ไม่รู้ว่าเครื่องมืออะไรอยู่ตรงไหนเลย ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเวลาที่เสียไปในการทำงานก็จะมากกว่าคนที่เรียนรู้ ดังนั้นการเริ่มต้นเรียนโปรแกรมอะไรสักอย่างเราจึงต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมและตำแหน่งของเครื่องมือให้ชัดเจนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั่นเอง

Wuttipong Nim-orn