Sigma Cameras

 • usingSigmaFPforWebcam

  วิธีใช้ Sigma FP เป็นเว็บแคมในการทำคลิปวิดีโอหรือถ่ายทอดสด

  ในฐานะที่เคยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล Sigma มาก็หลายตัว แต่ละตัวก็เด็ดๆเรื่องความสโลว์ไลฟ์ในการโฟกัสและเชื่อมต่อข้อมูลลงเครื่อง จนกระทั่งสายเชื่อมข้อมูลดีขึ้นในรุ่น Sigma SD Quattro H แต่นั่นก็ยังต้องบอกว่ายุคของ Sigma FP เร็วกว่านั้นได้อีก แถมยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นกล้องเว็บแคมอีกด้วย บทความนี้จึงเป็นการแสดงวิธีการติดตั้งว่าทำได้อย่างไร และดีกว่าการใช้กล้องเดิมๆอย่างไร

  0
  0
 • brightEditSigmaSDQ

  Sigma SD Quattro H – แบบฉบับนักท่องเที่ยว

  โลกของความเป็นจริงผิดแผกไปจากการทดสอบอยู่เสมอ บทความนี้จึงเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่น่าทึ่งอย่างเซ็นเซอร์โฟวิยง ในซีรี่ย์ SD Quattro ‘H’ ของ Sigma ที่ผู้สอนได้สลับใช้จากทางบริษัทชีร์โร่มาร์เก็ตติ้งพอดี (เอา SD Quattro ไปคืนแล้วเอา SD Quattro H มาใช้ต่อ) เมื่อสบโอกาสเราจึงบินลงทะเลไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้งานในหลากหลายรูปแบบไปเลย

  2
  0
 • brightEditSigmaSDQ

  Sigma SD Quattro – โฟวิยงที่เปลี่ยนเลนส์ได้

  เช้าวันที่เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ผู้สอนและทีมงานภาคสนาม ได้รับเกียรติจากทางบริษัทชีร์โร่มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) และคุณพิษณุ โถยอด ในการเข้าร่วมใช้งานและนำกล้องถ่ายภาพดิจิตอล Sigma SD Quattro พร้อมเลนส์​ Sigma 18-35mm f/1.8…

  0
  0
 • brightEditSigmaSDQ

  Sigma DP3 Quattro – ย่างก้าวแห่งเจตจำนงอิสระ

  “อุปสรรคที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน ความสบายที่ยาวนาน จะรอนรานความเป็นคน”
  คนเราจะมองเห็นบางสิ่งมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราให้คุณค่ากับมัน หลายปีมานี้ผู้สอนพยายามค้นหาคำตอบของการถ่ายภาพที่ให้คุณภาพที่ดีที่สุดโดยปราศจากภาระด้านน้ำหนักที่มากเกินไป

  1
  2
 • brightEditSigmaSDQ

  Sigma DP2 Merrill – คอมแพคระยะสังหาร

  หลังจากได้ค้นคว้าข้อมูลตามบทความและกระทู้ที่กล่าวถึงข้อเสียของกล้องคอมแพค Sigma อย่างมากมาย ด้วยความอยากรู้จึงเสาะหาจนกระทั่งได้เจ้ากล้อง Sigma DP2 Merrill มาไว้ในครอบครองจนได้ จนถึงขณะที่กำลังพิมพ์อยู่ก็ผ่านไป 3 เดือนได้แล้ว และนี่คือประสบการณ์ในการใช้งานและความประทับใจทั้งเรื่องดีและไม่ดี (ยังไงกันนะ)

  1
  2