Author archive for Wuttipong Nim-orn

 • เกี่ยวกับการระบาย

  เกี่ยวกับ ‘การระบาย’ ใน Photoshop CC

  การ ‘ระบาย’ ในโปรแกรม Photoshop CC ไม่ได้หมายถึง ’พู่กัน’ แต่เป็นการทำงานในลักษณะ ‘พู่กัน’ กับเครื่องมือใดๆที่ปัดไปมาในภาพ เราจึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว

  0
  0
 • การปรับขนาดภาพPSCC

  การปรับขนาดภาพถ่ายดิจิตอล

  เพราะภาพถ่ายดิจิตอลนั้นต่างภาพภาพถ่ายฟิล์ม เราจึงต้องทราบกระบวนการที่ถูกต้องในการกำหนดขนาดเสียใหม่ไม่ว่าจะขยายหรือย่อให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน

  0
  0
 • ภาพถ่ายดิจิตอลคืออะไร

  ภาพถ่ายดิจิตอลคืออะไร?

  เข้าใจความหมายของคำว่า ‘ภาพถ่ายดิจิตอล’ ซึ่งมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างไปจากภาพถ่ายฟิล์ม รวมไปถึงการทราบคุณสมบัติต่างๆ

  0
  0
 • รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมในขั้นตอนต่างๆ

  รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมในขั้นตอนต่างๆ

  เรามีทางเลือกมากมายเพื่อเก็บภาพให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ แต่มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่เหมาะสม การเรียนรู้คุณสมบัติจึงมีความจำเป็น

  0
  0
 • แผงเครื่องมือHistoryและการใช้งาน

  แผงเครื่องมือ History และการใช้งาน

  เรียนรู้การใช้งานแผงเครื่องมือ ซึ่งไม่ได้ทำแค่ย้อนกลับแต่ยังเดินหน้าไปยังขั้นตอนที่เคยทำไปแล้ว และบันทึกสถานะของงานล่าสุดได้ด้วย

  0
  0
 • screenmode

  โหมดจอภาพระหว่างทำงานในโปรแกรม

  เรียนรู้เกี่ยวกับโหมดรับชมจอภาพในโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวในการโฟกัสกับสิ่งต่างๆ

  0
  0
 • navigatorPanelandRichTooltips

  แผงควบคุมนำทางและส่วนแนะนำเครื่องมือ

  อธิบายเครื่องมือและแผงควบคุมซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเคลื่อนไหวไปยังส่วนต่างๆได้ดั่งใจในโปรแกรม Photoshop CC

  0
  0
 • การใช้งานไม้บรรทัดและเส้นกำกับ

  การใช้งานไม้บรรทัดและเส้นกำกับ

  อุปกรณ์ต่างๆที่จะกล่าวถึงในบทเรียนนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานใน Photoshop เป็นไปด้วยความแม่นยำเที่ยงตรง ยกตัวอย่างเช่นประโยชน์จากเส้น Guide ที่จะระบุอยู่เสมอว่ากำลังทำงานอยู่ที่พิกัดใดของชิ้นงาน โดยที่เครื่องมือนี้จะไม่แสดงเส้นออกมาเมื่อสั่งพิมพ์หรือไม้บรรทัดที่ช่วยระบุระยะห่างของชิ้นงาน ซึ่งไม่แม้แต่งานทำภาพเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับงานทุกชิ้นที่เกิดขึ้นในโปรแกรม

  0
  0
 • discoverPanel_cover

  เรียน Photoshop ไวขึ้น ด้วย Discover Panel

  Discover Panel เป็นพาเนลที่ Adobe ได้ใส่มาให้ในโปรแกรม Photoshop CC เพื่อผู้ใช้งานจะได้ค้นคว้าเนื้อหาหรือคลิปวิดีโอฝึกสอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรวมไปถึงไอเดียใหม่ๆที่ผู้ใช้งานทั่วโลกได้แบ่งปันร่วมกัน

  0
  0
 • ทำความรู้จักส่วนต่างๆและภาพรวมของโปรแกรม

  ทำความรู้จักส่วนต่างๆและภาพรวมโปรแกรม

  เรียนรู้ส่วนต่างๆในหน้าต่างการทำงาน เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่ของพาเนลและส่วนอำนวยความสะดวกทั้งหมดของโปรแกรม Photoshop

  0
  0