DozzDIY เพื่อการเรียนรู้ที่ดีกว่า

Dozz ที่ล้ง 1919

Date: กุมภาพันธ์ 2, 2018 Category:

รายละเอียดของวัตถุหรือสถานที่

ภาพของ Dozz ระหว่างการถ่ายภาพที่ล้ง 1919, กรุงเทพฯ

รายละเอียดการบันทึกภาพ

วันและเวลา : 27 มกราคม 2561 เวลา 17:46 น.
ข้อมูลการบันทึกภาพ : 1/400sec | f/1.4 | ISO200
อุปกรณ์ที่ใช้ : FujiFilm FinePix X-T2 + XF 35mm f/1.4 R
การประมวลผลภาพ : Hybrid-Film Processing (FujiColor Pro 800Z)

Mr. Pongphop Chuanasa
ฝ่ายสื่อและภาคสนาม

คลิกที่ภาพเพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดแกลเลอรีของสมาชิกแต่ละท่าน

Mr. Wuttipong Nim-orn
ผู้ก่อตั้งและผู้สอน

Mr. Pongphop Chuanasa
ฝ่ายสื่อและภาคสนาม

Mr. Tulyawat Mahawong
ฝ่ายประสานงานและผู้ดูแลระบบ

Mr. Apichat Thanasiriphakdee
ฝ่ายสนับสนุนพิเศษ

Miss Phanai Suwannaphat
ฝ่ายเอกสารและธุรการ

Mr. Anotai Sehasan
ที่ปรึกษา