หน้าหลัก

DozzDIY คือ สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพถ่าย
เรามีส่วนงานบริการมากมายสำหรับผู้มาเยือน ว่าแต่คุณต้องการอะไรจากเราล่ะ?

บทความและงานเขียน
บทความและเนื้อหาที่มีการถ่ายภาพเป็นสาระสำคัญของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหางานสอน และรีวิวหรืองานเขียนของผู้สอน

เรียนออนไลน์
ส่วนงานรับผิดชอบหลักจาก DozzDIY เรามีหลักสูตรคุณภาพสูงจำนวนมากแบบออนไลน์รองรับความต้องการที่หลากหลาย

ร้านค้า
สินค้าดิจิตอล เช่น คลิปวิดีโอ หรือจะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆ อาทิ พรีเซ็ตของโปรแกรม Adobe Lightroom Classic CC

งานบริการ
งานบริการพิเศษจาก DozzDIY เช่น คลาสสอนส่วนตัว, บริการรับถ่ายภาพในเครือทีมงาน หรือ ความช่วยเหลือต่างๆ

จากร้านค้าของเรา