Archive for กันยายน 29th, 2019

  • รู้จักกับภาพถ่ายแนว 'น้อยแต่มาก'

    รู้จักกับภาพถ่ายแนว ‘น้อยแต่มาก’

    โจทย์สำหรับการส่งภาพเข้าประกวดในงานสัมมนาแบบส่วนตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการงานสอนพิเศษสำหรับองค์กรจาก DozzDIY ณ บ้านพักพนักงาน ปตท. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา ปรากฏขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยให้ช่างภาพมือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการขยายกรอบความคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพได้ฝึกฝนและพบกับความสนุกในการเล่าเรื่องในแบบ ‘น้อยสิ่ง’ (Minimalist Photography) ทางผู้สอนเห็นว่าการถ่ายภาพแนวนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับกรอบข้อจำกัดที่ดีสำหรับการเริ่มต้น เพราะการเริ่มต้นที่ดีจะช่วยให้การต่อยอดเป็นไปด้วยดีเช่นกัน

    0
    0