แก้สีเพี้ยนอย่างสมบูรณ์ด้วยสมดุลแสงขาวเฉพาะจุด

แก้สีเพี้ยนอย่างสมบูรณ์ด้วยสมดุลแสงขาวเฉพาะจุด
สาเหตุที่ทำให้ภาพถ่ายต้นฉบับจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลมีสีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนอกไปจากสาเหตุของช่วงความกว้างของแสงที่กล้องรับได้คือสมดุลแสงขาว เนื่องจากว่าภาพถ่าย 1 ภาพที่เกิดขึ้นหลังกดชัตเตอร์นั้นจะมีสมดุลแสงขาวได้เพียงค่าเดียว หมายความว่านอกจากส่วนที่เราสนใจมีสีที่ถูกต้องแล้วจุดอื่นก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปด้วยเลย และนี่คือบทความการแก้ไขด้วยโปรแกรมเพื่อชดเชยในสิ่งที่กล้องทำไม่ได้ครับ

บทความนี้เป็นการกล่าวถึงการทำความเข้าใจว่าส่วนที่สมดุลแสงขาวเพี้ยนนั้นเพี้ยนไปอย่างไร มีหนทางใดบ้างที่จะแก้ไขกลับมาให้มีความถูกต้อง และใช้ความเข้าใจในการมองภาพด้วยหลักแห่งความเป็นจริงควบคู่กับความรู้ทางทฤษฎีซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานที่ถูกที่ควรกับการตกแต่งแก้ไขภาพได้อย่างไรนั่นเองครับ

สมดุลสเกลของแสงขาว

แสงขาวเกิดขึ้นจากแม่สีแสงในธรรมชาติสามสีรวมตัวกัน คือ แดง, เขียว และน้ำเงิน แต่พอมาเป็นวิธีการสร้างแสงขาวในภาพถ่ายจะใช้หลักการความตรงกันข้ามของสีสองระบบ คือ ระบบแม่สีแสง และ ระบบสีวัตถุวัตถุธาตุ (RGB และ CMYK)

ถึงตรงนี้ผู้สอนขอให้พิจารณาการกำหนดค่าแสงขาวด้วยตนเอง (Manual-White Balance Adjustments) จะพบว่าในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลโดยส่วนใหญ่มีสเกลให้เรารับเลื่อนเพื่อเลือกค่าสมดุลแสงขาวด้วยตนเอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสเกลในรูปแบบใดก็ตาม จะไม่พ้นสามคู่สีตรงข้ามซึ่งได้แก่ ฟ้า-แดง, ม่วงแดง-เขียว และ เหลือง-น้ำเงิน

หลักการแก้ไขจึงให้ดูว่ามีสีใดล้นออกมาจากส่วนที่เรากำลังสนใจแล้วใช้สเกลเลื่อนไปยังฝั่งตรงกันข้ามเพื่อแก้ไขสี

การพิจารณาความสมดุลจากฮิสโตแกรมสี

ทีนี้จึงมีคำถามว่า “เราจะเชื่อสีจากจอภาพที่ไม่มีความเที่ยงตรงได้อย่างไร?” เพราะการเชื่อจอภาพก็เท่ากับว่าเรายอมรับค่าความผิดเพี้ยนที่ไม่อาจนำไปเทียบกับจอภาพอื่นๆได้ อีกทั้งเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าจอภาพของเราจะเหมือนกับจอภาพของผู้ใช้คนอื่นๆ จึงต้องพิจารณาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงๆคือข้อมูลฮิสโตแกรมสี โดยใช้ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความสว่างพิกเซลผนวกเข้ากับค่าความตรงกันข้ามของสีดังภาพ

ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงความซ้อนทับกันของสีสองระบบที่แสดงให้เห็นได้ทั้งการปรากฏตัวของสีในโซนต่างๆของภาพ การประกบทับกันอย่างสมบูรณ์จะทำให้ข้อมูลของพิกเซลในโซนนั้นไม่มีการเหลื่อมล้นของคู่ระบบสีตรงข้าม (กลายมาเป็นเทคนิคการกำหนดแสงขาวด้วยตัวเองในที่สุด)

การนำความรู้ไปใช้กับโปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายอื่น

ไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอะไรตกแต่งภาพถ่าย ทฤษฎีสียังคงเป็นสิ่งที่ได้นำมาใช้อยู่อย่างเสมอ และสำหรับสมดุลแสงขาวเองก็เป็นเครื่องมือที่ปรากฏอยู่ในทุกๆโปรแกรมตกแต่งภาพถ่าย เพียงอาจจะต่างกันบ้างในเรื่องของคู่สีตรงกันข้าม อย่าง Sigma PhotoPro เลือกเอาคู่สี เขียว-ม่วงแดง กับ ส้ม-ฟ้า มาใช้ซึ่งต่างไปจากความเข้าใจเดิมที่เรียนแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราปรับตัวยากไปปกว่าเดิมแต่อย่างไร และใน Lightroom Classic CC ก็ใช้คู่สีตรงข้ามปกติที่เจอ อย่าง น้ำเงิน-เหลือง และ เขียว-ม่วงแดง

แก้ไขสมดุลแสงขาวแบบพื้นที่

การแก้ไขสมดุลแสงขาวเฉพาะพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะการใช้เครื่องมืออยู่ระดับหนึ่ง เช่น Lightroom Classic CC เครื่องมือจะอยู่ในส่วนของ Split Toning (แก้ไฮไลต์และเงา), ฟิลเตอร์แถบและวงกลม หรือแม้แต่พู่กัน และถ้าเป็น Photoshop CC ก็จะมีความหลากหลายเครื่องมือกว่านี้มาก

แต่หลักในการแก้ไขภาพถ่ายนั้นจะยังคงเดิม คือการใช้หลักความตรงกันข้ามของระบบสีสองระบบไม่เปลี่ยนแปลง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
การลงทุนในความรู้นั้นคุ้มค่าเสมอ >>

หลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่บันทึกในแนวคิด Speed-Concept : Long Take
เน้นหนักไปที่เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์โดยใช้เวลาในการเรียนน้อยที่สุด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกี่ยวกับ ‘การระบาย’ ใน Photoshop CC

การ ‘ระบาย’ ในโปรแกรม Photoshop CC ไม่ได้หมายถึง ’พู่กัน’ แต่เป็นการทำงานในลักษณะ ‘พู่กัน’ กับเครื่องมือใดๆที่ปัดไปมาในภาพ เราจึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว

การปรับขนาดภาพถ่ายดิจิตอล

เพราะภาพถ่ายดิจิตอลนั้นต่างภาพภาพถ่ายฟิล์ม เราจึงต้องทราบกระบวนการที่ถูกต้องในการกำหนดขนาดเสียใหม่ไม่ว่าจะขยายหรือย่อให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน

ภาพถ่ายดิจิตอลคืออะไร?

เข้าใจความหมายของคำว่า ‘ภาพถ่ายดิจิตอล’ ซึ่งมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างไปจากภาพถ่ายฟิล์ม รวมไปถึงการทราบคุณสมบัติต่างๆ

หลักสูตรถ่ายภาพและแต่งภาพจากเรา