คอร์สออนไลน์ Lightroom Classic CC ระดับสูง

Lightroom Classic CC – Master Class

ตกแต่งภาพถ่ายหลักสูตรขั้นสูง

หลักสูตรขั้นสูงที่ต่อยอดมาจาก  Reverse-Learning Course
จะพาคุณก้าวไปสู้ผู้ใช้ Adobe Lightroom ที่เหนือกว่าบุคคลทั่วไป

ผู้เรียนเข้าสู่ระบบที่นี่

ทำไมจึงต้องเรียนหลักสูตรนี้?

Lightroom Classic CC : Master Class เป็นหลักสูตรภาคขยายต่อจากหลักสูตรพื้นฐาน
Lightroom Classic CC : Reverse-Learning Course เพื่อขยายขีดความสามารถของผู้ในงานในแนวทาง
การบูรณาการหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงอื่น

“ถ้าคุณคิดว่าพื้นฐานความรู้ของ Lightroom Classic CC ที่มีอยู่เดิมนั้นดีอยู่แล้ว
อยากให้ลองสัมผัสกับความเข้มข้นระดับ Master Class ของ DozzDIY ดูสักครั้ง..”

 

ขอคำแนะนำจากเรา

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลักด้วยกัน

เรียนรู้การประยุกต์และขยายขีดความสามารถเดิมที่มีอยู่

ฝึกฝนควบคู่กับศาสตร์แขนงอื่น

ทฤษฎีจิตวิทยาสี, การจัดองค์ประกอบ
และการนำมาใช้ควบคู่ไปกับ
การพลิกแพลงเครื่องมือในรูปแบบใหม่

ทำงานร่วมกับโฟโต้ช็อป

เพราะ Lightroom Classic CC ยังมีส่วนที่ทำไม่ได้
Photoshop CC จึงต้องเข้ามาเติมเต็ม
และทำให้งานก้าวหน้าไปอีกขั้น

ปลั๊กอินพิเศษในการตกแต่งภาพ

ทำงานหนักแล้วยังต้องฉลาดด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษ
เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความเป็นไปได้ใหม่ๆ
ให้เกิดขึ้นกับงานทำภาพของคุณ

เนื้อหาแต่ละหมวดหมู่

หมวด : ทบทวนการทำภาพ (Basic Workshop)

สารบัญหลักสูตรอัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 41 : เวิร์กช็อปน้ำหนักภาพ ตอนที่ 1/3 “สมดุลฮิสโตแกรมความยาว 4.14 นาที
ตอนที่ 42 : เวิร์กช็อปน้ำหนักภาพ ตอนที่ 2/3 “ฮิสโตแกรมไม่ครบช่วงความยาว 6.01 นาที
ตอนที่ 43 : เวิร์กช็อปน้ำหนักภาพ ตอนที่ 3/3 “แชนเนลฮิสโตแกรมความยาว 6.06 นาที
ตอนที่ 44 : เวิร์กช็อปภาพภูมิทัศน์ ตอนที่ 1/2 “ภูมิทัศน์ที่แบ่งเลเยอร์ชัดเจนความยาว 9.01 นาที
ตอนที่ 45 : เวิร์กช็อปภาพภูมิทัศน์ ตอนที่ 2/2 “ภูมิทัศน์ที่รายละเอียดซับซ้อน“)ความยาว 6.15 นาที
ตอนที่ 46 : เวิร์กช็อปภาพขาวดำ ตอนที่ 1/2 “ภาพขาวดำจากความเรียบง่ายความยาว 5.22 นาที
ตอนที่ 47 : เวิร์กช็อปภาพขาวดำ ตอนที่ 2/2 “ความโดดเด่นของวัตถุท่ามกลางรายละเอียดความยาว 7.01 นาที
ตอนที่ 48 : เวิร์กช็อปการแก้ไขขอบม่วงในภาพความยาว 6.54 นาที
ตอนที่ 49 : เวิร์กช็อปการลดคลื่นสัญญาณรบกวนความยาว 6.13 นาที
ตอนที่ 50 : เวิร์กช็อปการปรับคมในภาพความยาว 6.32 นาที
หมวด : มีอะไรใหม่ใน Lightroom CC? (What's New?)

สารบัญหลักสูตรอัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 51 : ภาพถ่ายคร่อมแสงใน Lightroomความยาว 6:57 นาที
ตอนที่ 52 : โหมดวิเคราะห์ใบหน้าความยาว 7:14 นาที
ตอนที่ 53 : ภาพถ่ายพาโนราม่าใน Lightroom CCความยาว 3.37 นาที
ตอนที่ 54 : พู่กันเฉพาะจุดในฟิลเตอร์ความยาว 4.33 นาที
ตอนที่ 55 : สเกล Blacks และ Whites ในฟิลเตอร์ความยาว 5:00 นาที
หมวด : เทคนิคประยุกต์ (Applied Techniques)

สารบัญหลักสูตรอัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 56 : แก้ไขสีของภาพเมื่อยังไม่ถูกต้องที่สุดความยาว 3.53 นาที
ตอนที่ 57 : แก้ไขสมดุลแสงขาวจากแหล่งกำเนิดแสงหลายจุดความยาว 4.30 นาที
ตอนที่ 58 : คัดลอกการตั้งค่าไปยังภาพอื่นๆอย่างรวดเร็วความยาว 4.04 นาที
ตอนที่ 59 : ทฤษฎีสี, จิตวิทยา และการเลือกใช้ความยาว 6.32 นาที
ตอนที่ 60 : แฟลร์ประดิษฐ์ความยาว 6.58 นาที
ตอนที่ 61 : ฟิลเตอร์สีสำหรับภาพขาวดำความยาว 3.16 นาที
ตอนที่ 62 : แชนเนลสีใน Camera Calibrationความยาว 4.03 นาที
ตอนที่ 63 : ทำให้ภาพน่าสนใจได้ทันทีใน Lightroomความยาว 6.23 นาที
ตอนที่ 64 : การค้นหาพิกัดภาพความแม่นยำสูงความยาว 8.29 นาที
ตอนที่ 65 : ภาพเคลื่อนไหวซ้อนอย่างง่ายความยาว 5.12 นาที
ตอนที่ 66 : เบลอภาพด้วยเทคนิค Tilt-Shiftความยาว 2.37 นาที
ตอนที่ 67 : ภาพขาวดำเฉพาะจุดความยาว 2.40 นาที
ตอนที่ 68 : คำสั่งอัตโนมัติในพู่กันปรับแต่งเฉพาะจุดความยาว 3.35 นาที
ตอนที่ 69 : ลดความฟุ้งของภาพด้วย Dehazeความยาว 3.38 นาที
ตอนที่ 70 : การย้อมสีที่ซับซ้อนมากขึ้นความยาว 9.00 นาที
หมวด : เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้งาน (Lightroom Tips)

สารบัญหลักสูตรอัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 71 :โหมดหรี่ไฟใน Lightroomความยาว 3:02 นาที
ตอนที่ 72 : การจัดการมุมมอง Loupeความยาว 4.38 นาที
ตอนที่ 73 : การใช้งาน Upright Perspective Correctionsความยาว 9.16 นาที
ตอนที่ 74 : การสร้างคอลเลคชั่นตั้งแต่เริ่มนำเข้าภาพความยาว 3.19 นาที
ตอนที่ 75 : ปรับแต่ง Lightroom ให้ทำงานไวขึ้นความยาว 8.35 นาที
ตอนที่ 76 : สำเนาเสมือนและภาพบันทึกชั่วคราวความยาว 5.33 นาที
ตอนที่ 77 : กำหนดค่าเมื่อต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมภายนอกความยาว 6.48 นาที
ตอนที่ 78 : แม่แบบชุดคำสั่งพู่กันที่หลากหลายความยาว 6.15 นาที
ตอนที่ 79 : เชื่อมโยงการปรับแต่งไปยังภาพอื่นๆความยาว 5.42 นาที
ตอนที่ 80 : ความเข้าใจในส่วนการทำงานของโปรแกรมความยาว 6.32 นาที
หมวด : ทำงานร่วมกับ Photoshop (Working with Photoshop CC)

สารบัญหลักสูตรอัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 81 : ภาพถ่ายคร่อมแสงแบบภาพเดียวความยาว 5.08 นาที
ตอนที่ 82 : ภาพถ่ายคร่อมแสงที่มากกว่า 1 ภาพความยาว 3.33 นาที
ตอนที่ 83 : ภาพถ่ายพาโนราม่าใน Photoshopความยาว 6.02 นาที
ตอนที่ 84 : การโพรเซสภาพถ่ายสองชั้นความยาว 4.18 นาที
ตอนที่ 85 : การปรับคมด้วยฟิลเตอร์ High-Passความยาว 5.34 นาที
ตอนที่ 86 : การปรับคมด้วยฟิลเตอร์ Unsharp Maskความยาว 4.57 นาที
ตอนที่ 87 : ฟิลเตอร์ Camera RAWความยาว 4.31 นาที
ตอนที่ 88 : ความสำคัญของเลเยอร์ใน Photoshop CCความยาว 4.39 นาที
ตอนที่ 89 : ความเข้าใจเบื้องต้นเลเยอร์มาส์กใน Photoshop CCความยาว 4.03 นาที
ตอนที่ 90 : สิ่งที่ Lightroom ไม่สามารถทำได้เหมือน Photoshopความยาว 5.08 นาที
หมวด : ทำงานร่วมกับปลั๊กอินพิเศษ (Working with Plug-ins)

สารบัญหลักสูตรอัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 91 : แนะนำปลั๊กอินสำหรับ Adobe Lightroomความยาว 3.23 นาที
ตอนที่ 92 : เทคโนโลยี U-Point™ และการใช้งานความยาว 3.24 นาที
ตอนที่ 93 : คลื่นสัญญาณรบกวนของภาพถ่ายความยาว 3.05 นาที
ตอนที่ 94 : การใช้ Dfine 2 เพื่อลดคลื่นสัญญาณรบกวนความยาว 3.05 นาที
ตอนที่ 95 : ความเปรียบต่างพลวัติและโทนใน ใน Color Efex Pro 4ความยาว 2.57 นาที
ตอนที่ 96 : ความเข้าใจในประเภทของความคมชัดความยาว 5:45 นาที
ตอนที่ 97 : การใช้ Sharpener Proความยาว 7.22 นาที
ตอนที่ 98 : ภาพถ่ายย้อนยุคจาก Analog Efex Proความยาว 3.56 นาที
ตอนที่ 99 : การใช้ Silver Efex Pro 2 สำหรับภาพขาวดำความยาว 6.05 นาที
ตอนที่ 100 : เวิร์กช็อปภาพขาวดำด้วย Silver Efex Pro 2ความยาว 4.08 นาที
หมวด : อัพเดทพิเศษเพิ่มเติม

สารบัญหลักสูตรอัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอน : สรุปการทำภาพอย่างง่ายความยาว 10.55 นาที
ตอน : ปรับแต่งเส้นเคิร์ฟเพื่อสร้างอารมณ์ให้ภาพอยู่ในรูปแบบบทความ
ตอน : ภาพถ่ายคุมโทนอยู่ในรูปแบบบทความ
ตอน : เทคนิคการแกะพรีเซ็ตไว้ใช้เองอยู่ในรูปแบบบทความ

DozzDIY ดีกว่าการศึกษาที่คุณเคยพบเจออย่างไร

เนื้อหาที่ดีเป็นพิเศษ

จุดแข็งอย่างยิ่งของ DozzDIY คือเรามีผู้สอนที่มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดได้จริง อีกทั้งยังมีความสามารถในการออกแบบเนื้อหาที่สวยงามน่าเรียน นอกเหนือไปจากคลิปวิดีโอคุณภาพสูงที่เราทำเป็นปกติอยู่แล้ว

อัปเดตตลอดอายุสมาชิก

เนื้อหาภายในหลักสูตรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อความทันสมัย และตราบใดที่ผู้เรียนยังสามารถเข้าเรียนได้ หมายความว่าจะได้รับการปรับปรุงเนื้อหาไปพร้อมๆกันด้วย

ที่ปรึกษาส่วนตัวผ่าน Line Official ‘@DozzDIY’

เสมือนว่าผู้เรียนทุกท่านคือแขกคนสำคัญของเรา ทีมงานและผู้สอนที่มีประสิทธิในการตอบปัญหาอย่างรอบด้านและครอบคลุมตลอดเวลาตั้งแต่ 6:00-22:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุดจะคอยเป็นเพื่อนและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่

เรียนได้อย่างไร้ข้อจำกัด

ถ้าจะต้องสมัครเข้ามาแล้วเจอกับการเข้าเรียนที่ต้องจำกัดจำนวนครั้งการรับชม หรือระยะเวลาที่สะดวกในการเข้าสอนหรือเข้าเรียนแล้วล่ะก็นั่นไม่ใช่เราแน่นอน การเข้าถึงจึงทำได้ทุกที่และตลอดเวลาที่ผู้เรียนเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

ความคุ้มค่าอย่างที่สุดในการศึกษาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว!

ติดต่อเราเดี๋ยวนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า