เนื้อหาทั้งหมด

การใช้งานฟิลเตอร์ Iris Blur

Iris Blur เป็น 1 ในตัวเลือกฟิลเตอร์ของแกลเลอรีฟิลเตอร์ใน Photoshop CC มีการทำงานในการเบลอพื้นที่แบบเป็นกลุ่มในขณะที่ฟิลเตอร์จะพยายามคงภาพพื้นที่ๆไม่ได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกไว้ให้มากที่สุด การใช้งานจะเป็นแบบรัศมีวงซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้จากบทความนี้

การใช้งานฟิลเตอร์ Shape Blur

Shape Blur คือ 1 ในฟิลเตอร์ที่ใช้ทรัพยากรประมวลผลมากพอสมควรเพื่อสร้างเอฟเฟกลักษณะ ‘บังคับรูปร่าง’ (Shape Control) อาการเบลอที่ได้จากเอฟเฟกจะถูกคำนวนโดยอ้างอิงจากวัตถุที่เลือก ตรงนี้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปร่างที่ตัวเองต้องการได้ด้วย ข้อสันนิษฐานหนึ่งของฟังก์ชั่นดังกล่าวคือการเว้นค่าตัวแปรอิสระที่ให้เราเลือกได้เอง

การใช้งานฟิลเตอร์ Lens Blur

ฟิลเตอร์ Lens Blur ใน Adobe Photoshop CC จะแยกออกมาจาก Shape Blur ในแง่ของรูปร่างการเบลอที่จำกัดเหลี่ยมมุมตามสภาพของใบเบลด (เลียนเสมือนเลนส์ถ่ายภาพจริง) และเพิ่มพารามิเตอร์ที่สำคัญเข้าไปหลายตัวเพื่อทำให้เอฟเฟกที่เกิดขึ้นมีความสมจริงมากที่สุด

การใช้งานฟิลเตอร์​ Box Blur

Box Blur จัดเป็นฟิลเตอร์ที่มีการเบลอในแบบ ‘สี่เหลี่ยม’ (Squarish) ที่ทำงานได้รวดเร็วและคล้ายๆกับการกระจายตัวด้วยการเบลอแบบเลนส์ถ่ายภาพดิจิตอล แต่คนกลับรู้จักและใช้งานฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่เยอะเท่าไร บทความนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติและการเปรียบเทียบกับการเบลอแบบ Gaussian

การใช้งานฟิลเตอร์ Motion Blur

Motion Blur เป็นฟิลเตอร์ใน Photoshop CC ที่สร้างเอฟเฟกด้วยการเคลื่อนย้ายวัตถุแบบกำหนดทิศทาง ซึ่งในเหตุการณ์ปกติเราก็อาจพบการเบลอลักษณะนี้จากการถ่ายภาพที่ไม่สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์แช่การเคลื่อนไหวได้ทัน (เนื่องจากการเปิดรับแสงนานกว่าการเคลื่อนไหว) ฟิลเตอร์ Motion Blur ก็จะทำงานในลักษณะนั้น

การใช้งานฟิลเตอร์ Surface Blur

Surface Blur เป็นฟิลเตอร์ที่มักใช้ในการลดริ้วรอยแบบ Low-Frequency หรือลดรายละเอียดพื้นผิว ในบทความจะมีการพูดถึงการใช้งานแบบพลิกแพลงกับการลดน้อยส์เพิ่มเติม