หอแสดงภาพ

หอแสดงภาพถ่ายของ DozzDIY

หน้าที่ของเรา คือ การใช้ชีวิตเพื่อเข้าถึงข้อมูลภาพและเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
‘การบันทึกภาพ’ จึงเป็นเพียง 1 ในทักษะทั้งหมดที่เรามีเท่านั้น
หอแสดงภาพ คือ ส่วนในการจัดแสดงภาพถ่ายของผู้ที่มีคุณูปการต่อ DozzDIY
ทั้งยังแบ่งออกเป็นหมวดผู้บันทึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นทางออนไลน์

คลิกที่ภาพเพื่อแสดงแกลเลอรีของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ DozzDIY

Mr. Wuttipong Nim-orn
ผู้ก่อตั้งและผู้สอน

Mr. Pongphop Chuanasa
ฝ่ายสื่อและภาคสนาม

Mr. Tulyawat Mahawong
ฝ่ายประสานงานและผู้ดูแลระบบ

Mr. Apichat Thanasiriphakdee
ฝ่ายสนับสนุนพิเศษ

Miss Phanai Suwannaphat
ฝ่ายเอกสารและธุรการ

Mr. Anotai Sehasan
ที่ปรึกษา

80 ภาพล่าสุดจากแกลเลอรี