ส่วนบริการพิเศษสำหรับผู้ใช้ Sigma

DozzDIY’s Photography Tutorials

ส่วนบริการพิเศษสำหรับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพและเลนส์จาก Sigma
รวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมจัดการแก้ไขไฟล์ภาพดิบ Sigma PhotoPro
เนื้อหาทั้งหมดจัดทำพิเศษโดย DozzDIY

1. Cameras

เนื้อหาเกี่ยวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จาก Sigma ที่ทีมงานและผู้สอนเคยใช้มา

2. Lenses & Accessories

เนื้อหาเกี่ยวกับเลนส์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเกี่ยวกับ Sigma รวมไปถึงส่วนพิเศษเพิ่มเติมที่ DozzDIY จัดทำขึ้นพิเศษโดยเฉพาะ

3. Sigma PhotoPro

การใช้งานโปรแกรม Sigma PhotoPro สำหรับการตกแต่งแก้ไขไฟล์ภาพดิบจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของ Sigma

4. Manual

คู่มือและการใช้งานกล้อง Sigma ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้กล้อง Sigma ในรูปแบบภาษาไทยโดย DozzDIY