สีเอิร์ธโทนและการนำไปใช้

สีเอิร์ธโทนและการนำไปใช้

มนุษย์มีความผูกพันธ์อยู่กับธรรมชาติในระดับพันธุกรรม ดังที่ผลงานวิจัยไม่นานนี้ได้ค้นพบว่าพนักงานออฟฟิศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นไม้ มากกว่าปูนหรือโครงเหล็ก และสีเอิร์ธโทนก็เป็นชุดสีตัวแทนธรรมชาติที่ให้ความหมายในเชิงบวก ทั้งยังใจดีและเป็นมิตรกับสีทุกกลุ่ม บทความนี้จึงเป็นการเรียนรู้ว่าเอิร์ธโทนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออารมณ์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามคลาสสิคของงานออกแบบด้านอื่น

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสีเอิร์ธโทนผู้เรียนจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานในกลุ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีสีอย่างวงล้อสีและจิตวิทยามนุษย์ มิติด้านต่างๆที่เป็นไปได้ของสี ไปจนถึงการเสริมความโดดเด่นด้วยการเป็นสีที่เกื้อหนุน (Secondary Color), หรือสีที่ทำตัวโดดเด่นเสียเอง (Primary Color)

โทนภาพคืออะไร

‘โทนภาพ’ หมายถึง มิติของตัวภาพ แน้วโน้มของสีที่เป็นไปและน้ำหนักของภาพ อาจจะคลุมเครือในความเข้าใจของผู้ที่เริ่มเรียนถ่ายภาพอยู่บ้าง เช่น ความคล้อยตามของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ (สิ่งที่เป็นอิทธิพลของภาพมีหลายอย่าง) ส่วนคำว่า ‘โทนสี’ จะหมายถึงมิติของสีซึ่งมีอยู่สามมิติใหญ่ๆ คือ มิติของสีสัน (Hue), มิติของความอิ่มตัว (Saturation) และมิติด้านความสว่าง (Luminance) ภาพๆหนึ่งจะมีความกลมกลืนหรือขัดแย้งและแสดงอะไรออกมานั้น สีอาจจะเป็นเพียงองค์ระกอบหนึ่งที่สำคัญ แต่ถ้าพูดถึงโทนของภาพจึงมีความหมายกว้างมากกว่า

เพราะสีเป็นส่วนหนึ่งของภาพ คำว่า โทนภาพจึงกว้างกว่าโทนสียังไงล่ะ
Photographer : Joe Tanasiriphakde

สีเอิร์ธโทน (Earth Tone) คืออะไร

ความหมายของสีเอิร์ธโทนจวบจนปัจจุบันนั้นยังไม่มีความหมายที่ชัดเจนตายตัวแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักแห่งธรรมชาติผืนแผ่นดิน ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนภาคความรู้ด้านทฤษฎีสีว่า กลุ่มสีธรรมชาติ (Natural Colors) ประกอบไปด้วยเฉดของสีเทา (ดำ และ ขาว) และสีน้ำตาล แต่เอิร์ธโทนจะมีความหลากหลายของสีสันในเฉดน้ำตาลซึ่งเป็นเฉดสีของดิน และได้รวมเอาสีต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้าไป เช่น สีหลักใดๆ ที่มีการผสมของสีน้ำตาลร่วมอยู่ (Any color containing some brown) และสีจากธรรมชาติจริงๆอย่างเช่น ท้องฟ้า, ใบไม้, ดวงอาทิตย์ ฯลฯ

ความหมายของสีเอิร์ธโทนในเชิงจิตวิทยา

แม้สีเอิร์ธโทนเป็นสีที่มาจากธรรมชาติแต่การนำมาใช้งานให้เกิดความสวยงามกลมกลืนจำเป็นต้องประยุกต์เข้ากับหลักของคู่สี แต่โดยหลักแล้วชุดสีใดๆจะให้ความรู้สึกเป็นกลุ่มแบบเดียวกัน คือความอบอุ่น, การต้อนรับ, ความสุภาพเรียบร้อย, ความเรียบง่าย, ความเป็นธรรมชาติ, ความสงบ, ความกลมกลืน เป็นต้น

สีเอิร์ธโทนกับการออกแบบสื่อดิจิตอล

สื่อดิจิตอลที่มีความหมายมากกว่าการถ่ายภาพนั้นไม่ใช่แค่เพียงเฉดสีของกระดาษที่ถูกพิมพ์เพียงเท่านั้น แต่ยังหมายความถึงการออกแบบด้วยสีต่างๆที่ต้องพึ่งพาสีธรรมชาติอ เพราะลำพังการเอาคู่สีตามทฤษฎีมาใช้โดยปราศจากกลุ่มสีรองจะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมได้ง่าย

การออกแบบสื่อนำเสนอในแบบเอิร์ธโทน
ที่มา : https://creativemarket.com/Moyo-Studio/3712601-Multi-Device-Mockup-Scene-Creator

สีเอิร์ธโทนกับการตกแต่งภายในบ้าน

ข้าวของเครื่องใช้ หรือ เฟอร์นิเจอร์ด้วยลักษณะทางธรรมชาติของตัวมันเองก็เป็นเอิร์ธโทนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, ต้นไม้ประดับ, และเนื้อไม้สีต่างๆ การเลือกใช้วัสดุตกแต่งบ้านด้วยสีดั้งเดิมของมันโดยปราศจากการย้อมใดๆให้ผลดีในเรื่องของความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

การตกแต่งภายในด้วยสีเอิร์ทโทนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่น

สีเอิร์ธโทนกับแฟชั่น

สีเอิร์ธโทนปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานแฟชั่นปี 1960s กลุ่มสีเหล่านี้ได้รับความนิยมแบบไม่เลือกเพศ สีเอิร์ธโทนจึงเป็นสีแบบ Unisex และเป็นไปได้ทั้งด้านที่สว่างสดใสและคลุมเครือ ข้อสังเกตที่ชัดเจนของสีเอิร์ธโทนคือความเป็นสีที่มีความอิ่มตัวต่ำหรือสีฟอกซีด (Muted Colors) การนำเสนอจึงไม่ได้มุ่งเน้นด้านความโดดเด่นจัดจ้านแต่เป็นการสร้างความสง่างามเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ สบายตาต่อผู้พบเห็นเสียมากกว่า

Photo by JACK REDGATE from Pexels

Dozz x Peugeot Django – ’70s Earthy Concept with Ripped Blue

ถ้าจะต้องแต่งภาพแบบเอิร์ธโทนต้องทำอย่างไร

เพราะความเป็นเอิร์ธโทนนั้นกำหนดไว้ด้วยสีที่มาจากธรรมชาติค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว จึงเป็นไปได้ยากที่จะแต่งภาพให้เป็นแนวเอิร์ธโทนด้วยสเกลง่ายๆ สิ่งที่ดีที่สุดควรกำหนดสีให้เรียบร้อยตั้งแต่หน้างานก่อนกดชัตเตอร์ไปเลยจะสบายกว่าการมาแก้ไขสีที่เกิดขึ้นในภาพแต่ละส่วนให้เปป็นเอิร์ธโทน เพราะแต่ละเครื่องมือในโปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายอย่าง Photoshop CC ก็ไม่ได้ดูง่ายสำหรับทุกคน

การแก้ไขภาพเป็นส่วนๆทำให้หลายคนขี้เกียจมากจริงๆนะ

แต่ที่แน่ๆ สีเอิร์ธโทนนั้นเข้ากันได้กับทุกสีแม้ไม่ใช่สีเอิร์ธโทน มนุษย์จะรู้สึกสบายตาและอยู่ร่วมกันกับสีเหล่านี้ได้นานโดยไม่รู้สึกเบื่อง่ายทำให้การเลือกถ่ายภาพด้วยกลุ่มสีดังกล่าวมักได้รับความคิดเห็นในเชิงบวก อีกทั้งยังช่วยให้งานออกแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การถ่ายภาพก็นำไปใช้ได้อย่างสะดวก ง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ดี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Wuttipong Nim-orn

Wuttipong Nim-orn

Instructor of DozzDIY
เรียนถ่ายภาพและแต่งภาพ
เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และกลุ่ม Facebook

เรียนถ่ายภาพและแต่งภาพ

เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และกลุ่ม Facebook
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ภาพถ่ายคุณภาพสูงมีปัจจัยอะไรบ้าง?

การถ่ายภาพให้มีคุณภาพสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถือเป็น 1 รากฐานสำคัญที่ทางผู้สอนและทีมงาน DozzDIY พยายามปลูกฝังให้กับผู้เรียนและผู้ที่เข้ารับการฝึกฝนจากเราจนเป็นความเคยชิน ดังที่ผู้เรียนในหลักสูตร ‘หลักการถ่ายภาพพื้นฐาน’ (Basic Photography : Newbie QuickStart) เพราะหากเรามีรากฐานที่แข็งแรงเมื่อมีโอกาสต่อยอดความรู้ในลำดับต่อๆไปจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้นมาก บทความนี้จึงมีเนื้อหาที่สำคัญซึ่งจะช่วยปรับปรุงให้กับผู้ที่ไม่ทราบมาก่อน และช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เคยเรียนกับเราไปแล้ว

เสริมความสามารถในการโฟกัสภาพแบบแมนนวล

ความผิดพลาดในการโฟกัสที่มีสาเหตุมาจากระบบของตัวกล้องจวบจนถึงปัจจุบันทำให้ใครหลายคนพลาดวาระสำคัญในชีวิตไปมากมาย จนเราไม่อาจให้ความเชื่อมั่นกับระบบอัตโนมัติ และหนทางในการแก้ปัญหาที่ดีวิธีหนึ่งคือการเลือกกำหนดโฟกัสด้วยตัวเอง

สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วย ‘การเคลื่อนไหว’

บทความการสร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วยการเคลื่อนไหว ได้กล่าวถึงวิธีการที่จะช่วยให้สนใจมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัตถุหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังแสดงถึงความมีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่งภายในภาพได้อีกด้วย

หลักสูตรถ่ายภาพและแต่งภาพจากเรา