สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วย ‘เส้นนำสายตา’

สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วย ‘เส้นนำสายตา’

ในเฟสที่ 2 ของหลักสูตร ‘ศิลปะแห่งการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย’ จาก DozzDIY เป็นการขยายความหมายของเนื้อหาจากรูปแบบ Speed-Concept ที่ได้ผ่านไปแล้วเป็นแบบการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ว่าด้วยเรื่องของ ‘จุดสนใจ’ (Point of Interest) ว่าพอจะมีวิธีใดบ้างที่ทำให้ภาพถ่ายเกิดความน่าสนใจและมีความเห็นแบบเดียวกันกับผู้บันทึกภาพเมื่อชมภาพดังกล่าว เนื้อหาจะเป็นสาธารณะแบบไม่จัดเรียง แต่สำหรับคลิปวิดีโอเฉพาะผู้ที่ลงเรียนกับเราเท่านั้น

สังเกตว่าเส้นมีความหลากหลายมากในงานออกแบบ และเรานำบางอย่างมาใช้ในการถ่ายภาพได้

วิธีการที่ช่วยให้ภาพถ่ายมีความน่าสนใจที่ดีวิธีหนึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากเส้นในภาพชี้นำไปยังจุดมุ่งหมายต่างๆที่เรากำหนดเอาไว้ หรือที่เราเรียกว่าเส้นนำสายตาซึ่งเส้นสายที่ว่านี้สามารถสร้างปฏิกิริยาที่มีในภาพได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่สร้างอารมณ์ด้วยตัวของมันเองและนำไปยังจุดที่สร้างอารมณ์ในภาพอื่นๆการวางเส้นในภาพอย่างแม่นยำจึงส่งผลโดยตรงว่าผู้รับชมภาพจะเข้าใจอย่างที่กำหนดไว้หรือไม่

โดยหลักแล้ว เส้นก็ยังมีประเภทต่างๆที่เราต้องทำความเข้าใจใหญ่ๆอยู่ 4 รูปแบบ ดังนี้

1. เส้นแนวนอน (Horizontal Line)

เส้นแนวนอนเป็นตัวแทนของความสมดุลมั่นคง, ความเป็นผืนแผ่นดิน และ ไม่มีความเปลี่ยนแปลง การใช้เส้นลักษณะดังกล่าวอาจสร้างความรู้สึกในจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับความไร้กาลเวลา, ความเป็นอนันต์ การใช้เส้นแนวนอนอาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการแบ่งแยกเพื่อความคมชัดของภาพ, จุดตัดบนล่าง หรือวัตถุแบ่งชั้นต่างๆ (มนุษย์ถูกปลูกฝังให้อ่านจากบนลงล่าง)

2. เส้นแนวตั้ง (Vertical Line)

เส้นแนวตั้งเป็นตัวแทนของความมั่นคงแข็งแรง, การตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่น ลักษณะการทำงานของเส้นลักษณะดังกล่าวเองก็มีความคล้ายคลึงกับเส้นแนวนอนตรงที่สามารถแบ่งครึ่งหรือสร้างความสมดุลของภาพ ด้วยว่ามนุษย์ถูกสอนมาให้อ่านจากซ้ายไปขวา

3. เส้นทะแยงมุม (Diagonal Line)

เส้นทะแยงไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนก็ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง, ความมีชีวิตชีวาของภาพ และการมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เส้นทะแยงเป็นกลวิธีที่สร้างความมีชีวิตชีวาในภาพเพื่อที่จะให้ผู้ชมเกิดความสนใจ เพราะผู้รับชมเองก็จะมองไปตามทิศของเส้นที่กำหนด อย่ามองแค่ความทะแยงมุมเป็นเรื่องของเส้นเพียงอย่างเดียว เพราะมิติของสีก็สามารถไล่ระดับความหนักคล้ายๆเส้นนี้ได้เช่นเดียวกัน

4. เส้นไร้รูปแบบ (Irregular Line)

แม้ว่าเส้นที่ไร้ระเบียบจะเป็นเส้นที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เมื่อต้องใช้ลักษณะนี้แล้วกลับให้ผู้รับชมภาพเกิดผลกระทบทางอารมณ์ด้านความไม่สบายใจ เมื่อเทียบกับการใช้เส้นทะแยงที่มุ่งไปในทางเดียวกันแล้ว เส้นแบบไร้ระเบียบจะดูยากและมีความยุ่งเหยิง ซึ่งมักให้ผลที่ไม่ค่อยดีทางด้านความรู้สึกตามไปด้วย

การใช้เส้นเพื่อชี้นำสายตา

ดังที่ได้ศึกษาไปแล้วว่าเส้นแต่ละประเภทเองก็มีความสำคัญและเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญจริงๆในการเรียนวิธีการสร้างความสนใจในภาพด้วยหลักขององค์ประกอบ เพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่ามองข้ามไปก็ได้อาจไม่ได้ส่งผลอะไรมากทั้งที่จริงแล้วมันส่งผลอยู่เสมอ เส้นในแต่ละรูปแบบต่างมีพลังที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของมัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นที่เกิดขึ้นในภาพนั้นมีความแม่นยำต่อการนำเสนอแล้วหรือยัง เพราะผลลัพธ์ที่ต้องการอาจเปลี่ยนไปได้ถ้าพลาดในส่วนนี้ไป

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Wuttipong Nim-orn

Wuttipong Nim-orn

Instructor of DozzDIY
เรียนถ่ายภาพและแต่งภาพ
เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และกลุ่ม Facebook

เรียนถ่ายภาพและแต่งภาพ

เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และกลุ่ม Facebook
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

LR Classic CC : ที่มาพรีเซ็ตฟิล์ม ‘Classic Negative’ ของกล้อง X-Series

Classic Negative คือชื่อใหม่ของฟิล์ม Fujicolor Superia 100 ในรูปแบบของ Color Profile บนกล้องถ่ายภาพดิจิตอล FujiFilm X-Series ประวัติความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสเกลของ DozzDIY เพื่อใช้กับทุกกล้องได้ถูกอธิบายไว้ในบทความนี้แล้ว

ส่วนวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว

ส่วนวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวมีประโยชน์ในการแสดงสถานะของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในซีน
เพื่อให้เราทราบว่าเนื้อไฟล์ในขณะนั้นมีรายละเอียดที่ถูกต้องแล้วหรือไม่

การใช้งานโหมดกำหนดเอง

โหมดกำหนดเองใน FiLMiC Pro มีไว้เพื่อให้เราเข้าออกได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มๆเดียว เนื้อหาจึงมีไม่เยอะ ผู้สอนจึงได้เพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้งานวงกลมวัดแสงให้ครับ

หลักสูตรถ่ายภาพและแต่งภาพจากเรา