Lightroom Classic  : Reverse-Learning Course

ก้าวแรกของจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
ด้วยหลักสูตรตกแต่งภาพถ่ายที่เรียนได้เร็วที่สุดในขณะนี้

ผู้เรียนเข้าสู่ระบบที่นี่

เรียนที่ไหน? อย่างไร?

เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ dozzdiy.com โดยเนื้อหาจะอยู่ในรูปแบบวีดีโอ บทความพร้อมการอธิบายที่เข้าใจง่าย การทดลองทำตามผู้สอน โดยระหว่างอายุสมาชิกสามารถเรียนทบทวนได้เรื่อยๆไม่จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

‘ผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม Lightroom Classic มาก่อน..’
‘ผู้ที่พึ่งเริ่มใช้ Lightroom Classic แต่ยังไม่มีความเข้าใจในการปรับแต่ง..’
‘ช่างภาพที่ต้องการทบทวนความรู้ในการใช้งาน..’

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

สามารถใช้งาน Lightroom Classic สำหรับแต่งภาพได้อย่างเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบุคคล, ภาพสินค้า, ภาพวิวทิวทัศน์ และอีกมากมาย

มีค่าใช้จ่ายอย่างไร?

ลงทะเบียนตอนนี้แค่  2,490 บาท บนตัวแทนขายหลักสูตร

ลงทะเบียนตอนนี้ในราคาแค่ 2,490 บาท ยังไม่แน่ใจ ขอปรึกษาหน่อย

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

แบ่งเป็น 3 หมวดครอบคลุม จัดการ – ตกแต่ง – ฝึกฝน

คลิกด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดของเนื้อหาหลักสูตร

การจัดการภาพถ่าย
สารบัญหลักสูตร อัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 1 : ความแตกต่างระหว่าง RAW และ JPEG 15 เมษายน 2016 | ความยาว 3.28 นาที
ตอนที่ 2 : ระบบนำเข้าไฟล์ใน Lightroom 29 มิถุนายน 2018 | ความยาว 8.48 นาที
ตอนที่ 3 : ฮิสโตแกรมของภาพถ่าย 19 เมษายน 2016 | ความยาว 7.43 นาที
ตอนที่ 4 : การย่อภาพที่ถูกต้องลงบน Facebook ความยาว 3.27 นาที
ตอนที่ 5 : จะแปลงหรือไม่แปลงเป็น DNG ความยาว 5.29 นาที
ตอนที่ 6 : ชุดข้อมูลลิขสิทธิ์อัตโนมัติ ความยาว 6.37 นาที
ตอนที่ 7 : คอลเลกชันแบบกำหนดเอง ความยาว 10.03 นาที
ตอนที่ 8 : สมาร์ทคอลเลกชัน ความยาว 5.30 นาที
ตอนที่ 9 : คอลเลกชันแบบเร่งด่วน ความยาว 2.11 นาที
ตอนที่ 10 : วิธีสร้างและใช้แม่แบบลายน้ำ 10 กุมภาพันธ์ 2559 | ความยาว 6:54 นาที
ความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือการแต่งภาพ
 
สารบัญหลักสูตร อัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 11 : เครื่องมือจัดองค์ประกอบภาพ ความยาว 5.11 นาที
ตอนที่ 12 : สมดุลแสงขาวและการวิเคราะห์ฮิสโตแกรมอย่างง่าย ความยาว 5.37 นาที
ตอนที่ 13 : สเกลพื้นฐานในการตกแต่งภาพ ความยาว 5.30 นาที
ตอนที่ 14 : ความเปรียบต่างและความชัดเจน ความยาว 5.24 นาที
ตอนที่ 15 : มิติของสีสัน ความยาว 7.18 นาที
ตอนที่ 16 : การย้อมสีให้กับภาพ ความยาว 4.14 นาที
ตอนที่ 17 : การปรับแต่งภาพด้วยเส้นเคิร์ฟ ความยาว 5.14 นาที
ตอนที่ 18 : การปรับคมให้กับภาพอย่างถูกต้อง ความยาว 5.43 นาที
ตอนที่ 19 : แก้ไขข้อบกพร่องด้วย Lens Corrections ความยาว 5.52 นาที
ตอนที่ 20 : การลดคลื่นสัญญาณรบกวน ความยาว 3.59 นาที
ตอนที่ 21 : การใช้ Advanced Healing Brush ความยาว 7.27 นาที
ตอนที่ 22 : ฟิลเตอร์แถบสี ความยาว 5.55 นาที
ตอนที่ 23 : ฟิลเตอร์วงกลม ความยาว 5.27 นาที
ตอนที่ 24 : พู่กันทำภาพเฉพาะจุด ความยาว 6.52 นาที
ตอนที่ 25 : ขอบดำและเกรนในภาพ ความยาว 5.10 นาที
ความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือการทำภาพ (Understanding The Develop Module
 
สารบัญหลักสูตร อัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 11 : เครื่องมือจัดองค์ประกอบภาพ ความยาว 5.11 นาที
ตอนที่ 12 : สมดุลแสงขาวและการวิเคราะห์ฮิสโตแกรมอย่างง่าย ความยาว 5.37 นาที
ตอนที่ 13 : สเกลพื้นฐานในการตกแต่งภาพ ความยาว 5.30 นาที
ตอนที่ 14 : ความเปรียบต่างและความชัดเจน ความยาว 5.24 นาที
ตอนที่ 15 : มิติของสีสัน ความยาว 7.18 นาที
ตอนที่ 16 : การย้อมสีให้กับภาพ ความยาว 4.14 นาที
ตอนที่ 17 : การปรับแต่งภาพด้วยเส้นเคิร์ฟ ความยาว 5.14 นาที
ตอนที่ 18 : การปรับคมให้กับภาพอย่างถูกต้อง ความยาว 5.43 นาที
ตอนที่ 19 : แก้ไขข้อบกพร่องด้วย Lens Corrections ความยาว 5.52 นาที
ตอนที่ 20 : การลดคลื่นสัญญาณรบกวน ความยาว 3.59 นาที
ตอนที่ 21 : การใช้ Advanced Healing Brush ความยาว 7.27 นาที
ตอนที่ 22 : ฟิลเตอร์แถบสี ความยาว 5.55 นาที
ตอนที่ 23 : ฟิลเตอร์วงกลม ความยาว 5.27 นาที
ตอนที่ 24 : พู่กันทำภาพเฉพาะจุด ความยาว 6.52 นาที
ตอนที่ 25 : ขอบดำและเกรนในภาพ ความยาว 5.10 นาที
เรียนรู้จากปัญหาจริง (Basic Workshop)
 
สารบัญหลักสูตร อัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 26 : เวิร์กช็อปพื้นฐานฮิสโตแกรม ตอนที่ 1/5 ความยาว 3.11 นาที
ตอนที่ 27 : เวิร์กช็อปพื้นฐานฮิสโตแกรม ตอนที่ 2/5 ความยาว 5.17 นาที
ตอนที่ 28 : เวิร์กช็อปพื้นฐานฮิสโตแกรม ตอนที่ 3/5 ความยาว 5.13 นาที
ตอนที่ 29 : เวิร์กช็อปพื้นฐานฮิสโตแกรม ตอนที่ 4/5 ความยาว 3.30 นาที
ตอนที่ 30 : เวิร์กช็อปพื้นฐานฮิสโตแกรมตอนที่ 5/5 ความยาว 4.22 นาที
ตอนที่ 31 : เวิร์กช็อปภาพถ่ายอาหาร ตอนที่ 1/2 ความยาว 3.29 นาที
ตอนที่ 32 : เวิร์กช็อปภาพถ่ายอาหาร ตอนที่ 2/2 ความยาว 4.33 นาที
ตอนที่ 33 : เวิร์กช็อปภาพบุคคล ตอนที่ 1/3 ความยาว 6.13 นาที
ตอนที่ 34 : เวิร์กช็อปภาพบุคคล ตอนที่ 2/3 ความยาว 3.10 นาที
ตอนที่ 35 : เวิร์กช็อปภาพบุคคล ตอนที่ 3/3 ความยาว 3.40 นาที
ตอนที่ 36 : เวิร์กช็อปภาพถ่ายภูมิทัศน์ ตอนที่ 1/3 ความยาว 4.26 นาที
ตอนที่ 37 : เวิร์กช็อปภาพถ่ายภูมิทัศน์ ตอนที่ 2/3 ความยาว 3.45 นาที
ตอนที่ 38 : เวิร์กช็อปภาพถ่ายภูมิทัศน์ ตอนที่ 3/3 ความยาว 4.38 นาที
ตอนที่ 39 : เวิร์กช็อปภาพถ่ายขาวดำ ความยาว 3.19 นาที
ตอนที่ 40 : เวิร์กช็อปรวมกระบวนการทำภาพ ความยาว 4.59 นาที
เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษ
 
สารบัญหลักสูตร อัพเดทเนื้อหาล่าสุดเมื่อ
ตอนที่ 41 : แก้ไขภาพให้ได้ระนาบด้วย Guided Upright ความยาว 5.01 นาที
ตอนที่ 42 : แก้ไขพื้นที่ส่งผลของฟิลเตอร์ด้วยพู่กัน ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 43 : เพิ่มความเร็วในการทำงานด้วย Smart Previews ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 44 : เคล็ดไม่ลับในการเพิ่มพื้นที่การทำงาน ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 45 : การใช้งานคำเฉพาะ ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 46 : เพิ่มความเร็วในการทำงานด้วย Smart Previews ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 47 : แต่งภาพแบบเร่งด่วนด้วย Quick Develop ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 48 : ทำไฟล์ RAW ให้เหมือนกับ JPEG ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 49 : การดูภาพที่นำเข้ามาในโปรแกรม ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 50 : ชุดข้อมูลลิขสิทธิ์อัตโนมัติ ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 51 : โหมดหรี่ไฟในเวลาทำงาน ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 51 : โหมดหรี่ไฟในเวลาทำงาน ความยาว ไม่ระบุ
ตอนที่ 52 : การตั้งค่าไปทำต่อใน Photoshop ความยาว ไม่ระบุ

เกี่ยวกับผู้สอน

วุฒิพงศ์ นิ่มอ่อน หรือ ดอซ
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์สอนถ่ายภาพและแต่งภาพ dozzdiy.com

อาจารย์ผู้สอนและวิทยากรที่ผ่านงานสอนมาแล้วอย่างมากมาย
มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายในเวลาอันสั้น
สามารถใช้กล้องทุกชนิดอย่างเชี่ยวชาญและการตกแต่งรวมไปถึงความเชี่ยวชาญในโปรแกรม

ออกแบบกราฟิกอนิเมชัน ไม่ว่าจะเป็น Adobe Lightroom Classic CC, Adobe Photoshop CC,
Adobe Animate, Adobe InDesign, Adobe Audition และอื่นๆ

 

ความคุ้มค่าอย่างที่สุดในการศึกษาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว!

ติดต่อเรา คลิกเลย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า