DozzDIY เพื่อการเรียนรู้ที่ดีกว่า

Sigma PhotoPro : X3 Fill Light เพื่อภาพรายละเอียดสูง

สำหรับผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพดิบมาหลายๆเจ้าคงทราบดีถึงความพิเศษที่ในแต่ละโปรแกรมมีไม่เหมือนกัน Sigma PhotoPro เองก็เป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าไฟล์ที่จะนำเข้ามาปรับแต่งได้ต้องเป็นไฟล์ภาพลักษณะพิเศษจากเซ็นเซอร์ Foveon จึงจะใช้งานได้อย่างเต็มที่ และบทความด้านล่างคือความพิเศษของสเกลที่มีชื่อว่า Fill Light ครับ

โปรแกรม Sigma PhotoPro สำหรับไฟล์กล้องจาก Sigma

X3 Fill Light เทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มรายละเอียดให้กับภาพ

X3 Fill Light ในโปรแกรม Sigma PhotoPro นับเป็นคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นต่างจากโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพดิบทั่วไป โดยที่มันจะทำการวิเคราะห์ว่าส่วนใดคือสีส่วนเงา, สีกลาง และสีส่วนสว่าง การทำงานของสเกลดังกล่าวนี้ได้ท้าทายสภาพแสดงปกติที่กล้องถ่ายภาพดิจิตอล Sigma บันทึกตั้งต้นเอาไว้ เนื่องจากไฟล์ภาพจากกล้องใดๆบนเซ็นเซอร์ Foveon มีช่วงกว้างของแสงที่ต่ำกว่ากล้องถ่ายภาพดิจิตอลเซ็นเซอร์ปกติ

กลุ่มสีส่วนเงาจะถูกเพิ่มความสว่างมากขึ้นโดยที่การเพิ่มส่วนสว่างจะไม่ส่งผลกระทบไปยังกลุ่มสีส่วนสว่างของภาพ จึงทำให้ภาพไม่เกิดอาการล้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มแสงด้วยวิธีพิเศษเช่นนี้

จากตัวอย่างด้านล่าง เป็นการใช้สเกล X3 Fill Light ในโปรแกรม Sigma PhotoPro บนระบบปฏิบัติการ Mac OS โดยที่ผู้สอนทำการเลื่อนสเกลไปทางขวาเพื่อเพิ่มปริมาณของเอฟเฟกให้เห็นว่าสเกลดังกล่าวนี้ทำงานกับภาพอย่างไร

 

ภาพต้นฉบับที่ไม่ผ่านการปรับแต่ง

 

เมื่อเพิ่ม X3 Fill Light เข้าไป 1 หน่วย

ผู้เรียนจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสีส่วนเงาของภาพ, กลุ่มสีส่วนกลาง และกลุ่มสีส่วนสว่างจะถูกเกลี่ยเพื่อสร้างดุลยภาพของแสงให้ดีที่สุดเท่าที่ความยืดหยุ่นของไฟล์ภาพนั้นจะไปถึง ความสว่างและความเปรียบต่างของกลุ่มสีส่วนเงาจังมีการรักษาสมดุลได้ดีไม่มีความซีดเกิดขึ้น และภาพถ่ายเองก็ไม่เกิดอาการแสงล้น นับเป็นประโยชน์ของภาพที่ถ่ายย้อนแสงแบบเกินกำลังของกล้องที่หน้างานได้เป็นอย่างดี

ข้อควรพึงระวังและการประยุกต์เทคนิคสเกล

X3 Fill Light ในโปรแกรม Sigma PhotoPro ถึงจะมีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มส่วนสว่างของกลุ่มสีส่วนเงาโดยยังคงรักษาสีส่วนสว่างไม่ให้เกิดอาการล้นหรือแม้แต่การรักษาความเปรียบต่างให้กับส่วนที่กู้รายละเอียด แต่ถ้าหากพิจารณาโดยยังคงเพิ่มระดับความแรงของการใช้งานสเกลจนถึงจุดๆหนึ่งที่ภาพเกินกำลัง จะมีสิ่งที่เป็นลักษณะขอบแสงเกิดขึ้นที่รอบๆวัตถุใดก็ตามในภาพด้วย

เมื่อเพิ่ม X3 Fill Light เข้าไป 2 หน่วยเห็นได้ว่าภาพไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกแล้ว

วิธีการแก้ไขที่ยังคงใช้ได้กับการถ่ายภาพทุกประเภทคือการบันทึกภาพต้นฉบับให้ดีที่สุดหรือการแยกไฟล์จัดทำสองใบ แล้วนำมาประกบกันด้วยโปรแกรมรีทัชละเอียดอย่าง Photoshop CC เพื่อเก็บงานครั้งสุดท้ายจะเป็นหนทางที่ดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น อย่างน้อยก็มากกว่าการใช้งานสเกลอย่างใดอย่างหนึ่งในโปรแกรม Sigma PhotoPro เพียงอย่างเดียว

สำหรับผู้เรียนของ DozzDIY ไม่ว่าคลาสใดผู้สอนเน้นย้ำอยู่เสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โปรแกรมแต่ละโปรแกรมต่างมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน สิ่งสำคัญว่าการใช้งานก็คือเราจะเลือกใช้ข้อดีของสิ่งต่างๆมาผสมผสานให้เกิดเป็นรูปแบบการทำงานเฉพาะตัวได้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การมีสไตล์ของตัวเองในที่สุด

dzzadmin