DozzDIY เพื่อการเรียนรู้ที่ดีกว่า

SD Quattro : เกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่

การโหลดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BP-61 เป็นแบตเตอรี่ที่ถูกนำมาใช้กับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล Sigma SD Quattro และ Sigma SD Quattro H การใช้งานแบตเตอรี่จำเป็นที่จะต้องชาร์จหรือมีพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้งานก่อน เนื้อหาด้านล่างครอบคลุมการใช้งานแบตเตอรี่โดยภาพรวม

การชาร์จแบตเตอรี่

1. ใส่แบตเตอรี่ไปตามรางเลื่อนจากภาพในทิศทางที่กำหนด

2. เสียบสายเคเบิลเข้ากับแท่นชาร์จอุปกรณ์ จากนั้นจึงนำสายไฟอีกด้านเสียบเข้ากับปลั๊กตามปกติ

3. ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะมีไฟสัญญาณสีเขียวกระพริบเพื่อแสดงว่ากำลังชาร์จ โดยที่จะใช้เวลาประมาณ 220 นาทีเพื่อทำให้แบตเตอรีเต็มซึ่งอุณหภูมิห้องในขณะนั้นจะส่งผลต่อการเต็มเร็วหรือช้าของการชาร์จไฟด้วย

4. ถ้าไม่มีไฟกระพริบเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าแบตเตอรีถูกชาร์จไฟจนเต็ม ให้นำแบตเตอรีออกแล้วนำชุดอุปกรณ์ออกจากการเสียบปลั๊กตามปกติ

ข้อควรระวัง

– แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรีก่อนใช้กล้องถ่ายภาพอีกครั้ง เนื่องจากว่าการไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานานสักระยะหนึ่งจะทำให้พลังงานในแบตเตอรีลดลง

– ให้สังเกตอยู่เสมอว่าแบตเตอรีหนึ่งก้อนถ่ายภาพได้ประมาณเท่าไรในตอนแรก ถ้าหากว่าลดลงไวจากเดิมมากๆเมื่อใช้แสดงว่าอายุการใช้งานเริ่มเสื่อมสภาพลง ให้เตรียมตัวหาแบตเตอรีสำรองเอาไว้หรือซื้อใหม่

การใส่แบตเตอรี่เข้าตัวกล้อง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดสวิตซ์ที่ตัวกล้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ดูฝาบิดช่องติดตั้งแบตเตอรีใต้ตัวกล้อง ให้งัดฝาขึ้นมาจากนั้นหมุนตามทิศทางที่ระบุแล้วจึงเปิดฝาออก

2. ใส่แบตเตอรีตามรูปทรงของช่อง โดยที่หันด้านที่เป็นขั้วทองแดงใส่เข้าไปด้านใน

3. ปิดฝาลงตามเดิม แล้วหมุนเกลียวฝาปิดในทิศทางตามลูกศร จากนั้นจึงพับฝาผิดลงเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่จากกล้อง

ไอคอนสัญลักษณ์แบตเตอรีจะแสดงสถานะของแบตเตอรีปัจจุบันในขณะกำลังใช้งาน โดยที่มีส่วนแสดงสองส่วนด้วยกันคือจอมองภาพหลักและรอง (จอ LCD และ ช่องมองภาพ) กรุณาตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีอยู่เสมอเพื่อเตรียมตัวสำหรับพลังงานที่เพียงพอในการใช้งาน

 

การนำแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดสวิตซ์ที่ตัวกล้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ดูฝาบิดช่องติดตั้งแบตเตอรีใต้ตัวกล้อง ให้งัดฝาขึ้นมาจากนั้นหมุนตามทิศทางที่ระบุแล้วจึงเปิดฝาออก

2. ดันสลักล็อกตามทิศทางลูกศรแบตเตอรีจะเด้งขึ้นมา ให้นำแบตเตอรีออกจากช่องใส่

ข้อควรระวัง

– ห้ามนำแบตเตอรีออกในชณะที่กล้องกำลังทำงานเขียนไฟล์ลงบนการ์ดหรือไฟที่ตัวกล้องกำลังกระพริบเด็ดขาด เนื่องจากมีโอกาสที่จะทำให้ข้อมูลในการสูญหาย หรือมีผลกระทบต่อตัวการ์ดโดยตรงจากกระแสไฟฟ้า

dzzadmin